Sønderjylland

Værft: Schmidt-Tüchsen & Hegge, Laboe, Tyskland.

Leveret: 1921.

Status: Ophugget.

Navne

Sønderjylland (oktober, 1921 - april, 1963)
Aarøsund (april, 1963)
Ærøklint (april, 1963 - 1965)
Eidern (november, 1965 - 1975)

Ruter

Assens - Aarøsund (december, 1921 - 1923)
Assens - Aarøsund (jernbanefærge) (marts, 1923 - 1950)
Assens - Aarøsund (1951 - 1963)
Søby - Mommark (sommertrafik) (1963 - 1965)
Søby - Faaborg (afløserfærge) (april, 1963 - november, 1965)
Kökar - Sottunga - Svinö (1965 - 1973)
Flydende supermarked (1973 - 1975)

Rederier

Aktieselskabet Lillebelt-Overfarten, Assens, Danmark (oktober, 1921 - april, 1963)
Dampskibsselskabet Ærø, Ærøskøbing, Danmark (april, 1963 - november, 1965)
Åland Landskapsstyrelse, Finland (november, 1965 - 1973)
Kaj Ohlin, Finland (1973 - 1975)

Hændelser og særlige begivenheder

12. april, 1920
Aktieselskabet Lillebæltsoverfarten blev stiftet.

14. januar, 1921
Ved kontrahering af færgen ved Schmidt-Tychsen & Hegge i Laboe, Tyskland, blev der aftalt levering allerede 9. maj 1921.

oktober, 1921
Prøvesejlads. Rederiet var ikke tilfreds og overtog først færgen senere.

december, 1921
Der var mange fejl og mangler samt uoverensstemmelse med byggekontrakten.

1923
Bilfærgen blev ombygget til jernbanefærge (smalsporet) hos Aalborg Værft. Der var behov for transport af roer til Assens Sukkerfabrik på jernbanevogne. Betydelige forandringer under dæk var nødvendige, da jernbanesporet skulle understøttes. De oprindelige jernporte for og agter var for smalle og en del af skanseklædningen i hver side blev fjernet, så åbningen nu blev 2,9 m bred. Nye porte af træ blev tilføjet.

5. oktober, 1923
Det første læs på tre sukkerroevogne overføres fra Aarøsund til Assens. Roekampagnen 1923 er skudt i gang, og dermed også rutens historie som jernbanefærge.

foråret 1924
Ombygget ved Kjøbenhavns Flydedok. De oprindelige motorer, der trak på tobladede propellere i hver ende, blev udskiftet med en ny HERA råoliemotor koblet til agterskruen. Den forreste skrue blev fjernet, men roret i stævnen beholdtes. Der blev desuden installeret en ny 6 hk hjælpemotor.

1927
Indbygget ny dækskahyt på vogndækket, med nye firkantede vinduer, i bagbords side. Kahytten erstatter den hidtidige diminutive rygesalon på dæk. Igen blev der skiftet såvel hovedmotor som hjælpemotor, denne gang fra Atlas i Stockholm. Dette maskineri forbliver i færgen til dens skrotning.

foråret 1935
Ombygget af Assens Skibs- og Baadebyggeri og Motorreparation (v/ skibsbygmester K. Pedersen og smedemester A. Henriksen). Ombygningen skete dels i forbindelse med det årlige eftersyn, dels mens færgen var i drift. Der blev påbygget to saloner med hver plads til 19 passagerer på vingedækkene.

22. maj, 1937 - 22. maj, 1927
Normal trafik på Haderslev-Aarøsund banen ophører. Udflugtstrafik til Kelstrup Bad samt gods- og roetrafik til Aarøsund fortsætter dog til slutningen af roekampagnen 1937/38.

15. februar, 1938
Efter afslutningen på roekampagnen afbrydes sporet 350 m udenfor Aarøsund station og linjen mod Haderslev fjernes. Aarøsund remise, sporene på station og færgeleje samt de 350 meter spor og damplokomotiv nr. 46 samt 64 åbne godsvogne købes af Roedyrkerforeningen Haderslev Næs, der fortsat sætter vogne over med færgen.

22. oktober, 1942
Sønderjylland ramte en mine syd for Aarø og sank. Et besætningsmedlem og en passager blev svært kvæstet, to besætningsmedlemmer fik lettere kvæstelser.

foråret 1943
Færgen hæves og indbringes til Svendborg Skibsværft, hvor den får en omfattende istandsættelse.

midten af 1. oktober, 1943
Sejladsen genoptages, dog kun i begrænset omfang på grund af sparsom olietildeling. Frem til foråret 1946 ingen sejlads uden for roekampagnen (oktober til januar).

ca. februar, 1951
Efter at roekampagnen 1950 er afsluttet, nedlægges roespor og kørsel samt overførsel af jernbanevogne.

1975
Ophugget.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

OWAR (1921 - november, 1965)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1921 - november, 1965)
Ålandsøerne's flagÅlandsøerne's flag
Ålandsøerne (november, 1965 - 1975)

Hjemsteder

Assens (1921 - april, 1963)
Ærøskøbing (april, 1963 - november, 1965)
Mariehamn (november, 1965 - 197?)

Dimensioner

Længde overalt: 27,31 m, Bredde: 7,65 m, Dybgang: 2,35 m

Tonnage

BRT: 100, NRT: 42

Kapacitet

214 passagerer, 8 personbiler (1921)
214 passagerer, 8 personbiler, 1 jernbanespor, 26 m spor (1923)

Fart

Fart: 8 knob

Maskineri

2 stk. 2-cylindret Aabenraa Motorfabrik råolie glødehovedmotor, 200 hk (1921 - 1924)
1 stk. Ferro benzinmotor med jævnstrømsdynamo hjælpemaskine (1921 - 1927)
1 stk. 3-cylindret M.L.J. 3 Hera råoliemotor, 200 bhk (1924 - 1927)
1 stk. 4-cylindret M. 41 Polar diesel, 200 ehk (1927 - 1975)
1 stk. Atlas råoliemotor hjælpemaskine, 6 ehk (1927 - 1975)
2 stk. propel (1 for, 1 agter) (1921 - 1924)
1 stk. propel (1924 - )

Billeder af Sønderjylland

 Sønderjylland
(maleri)
Sønderjylland
 Sønderjylland
(model)
Sønderjylland
 Sønderjylland
(model)
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
(vogndæk)
Sønderjylland
 Sønderjylland
(maleri)
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
(interiør)
Sønderjylland
 Sønderjylland
(interiør)
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland
Sønderjylland
 Sønderjylland Baagø-Færgen
Sønderjylland
Baagø-Færgen
 Ærøklint
Ærøklint
 Ærøklint
Ærøklint
 Ærøklint
Ærøklint
 Ærøklint
ÆrøklintOprettet: 18. marts 2011. Senest revideret: 30. januar 2015.
78 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS