Nordby

Værft: Arentz & Rosenfeldt (Kjøbenhavn Flydedok & Skibsværft), København, Danmark.
Nybygning nr. 5.

Leveret: 1896.

Status: Forlist.

Navne

Nordby (1896 - 3. juli, 1934)
Dragør (3. juli, 1934 - 11. august, 1944)

Ruter

Esbjerg - Nordby (Fanø) (1896 - 1933)
Limhamn - Dragør (1934 - april, 1940)
Minestryger (1944 - 11. august, 1944)

Rederier

Partrederi (direktør Hans Morten Rødgaard, Direktør og Skibsreder; Jens Nielsen Svarrer, Kancelliraad, Birkefuldmægtig), Nordby, Danmark (28. januar, 1897 - 6. september, 1898)
Partrederi (Jens Nielsen Svarrer, Kancelliraad, Birkefuldmægtig; Peder Pedersen Stærk, Rentier; Carl Emil Møller, Grosserer; William Levin Wulff, Grosserer; Carl Christian Wivel, Restauratør), Nordby, Danmark (6. september, 1898 - 13. september, 1898)
Carl Emil Møller, Grosserer, Esbjerg, Danmark (13. september, 1898 - 7. oktober, 1901)
Partrederi (Nikolaj Christian Guldmann, Direktør; Christian Filtenborg, Grosserer; Niels Christensen, Sagfører), Århus, Danmark (7. oktober, 1901 - 12. marts, 1921)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, København, Danmark (12. marts, 1921 - 22. marts, 1933)
Partrederi (Sander Nielsen, Skibsfører; Orla Nielsen, Skibsfører; Peter Willemoes Nielsen, Lods), Bandholm, Danmark (22. marts, 1933 - 21. juli, 1933)
Nordisk Rute- & Færgefart A/S, København, Danmark (21. juli, 1933 - 1. december, 1934)
Dragør-Limhamn Færgen A/S, København, Danmark (1. december, 1934 - 11. august, 1944)
Beslaglagt: Deutsche Kriegsmarine (det tyske søværn), Tyskland (1944 - 11. august, 1944)

Hændelser og særlige begivenheder

11. december, 1896
Maalbevis udstedt, København.

19. januar, 1897
Bilbrev udstedt. Anmeldt til registret 28. januar, registreret samme dato.

5. februar, 1897
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

29. august, 1898
Skøde for salg til Jens Nielsen Svarrer, Kancelliraad, Birkefuldmægtig; Peder Pedersen Stærk, Rentier; Carl Emil Møller, Grosserer; William Levin Wulff, Grosserer og Carl Christian Wivel, Restauratør. Anmeldt til registret 5. september, registreret 6. september.

29. august, 1898
Skøde for salg til Grosserer Carl Emil Møller fra de øvrige ejere, dateret Esbjerg 29. august og København 31. august ifølge forudgående kontrakt dateret Esbjerg 28. august og København 30. august. Anmeldt til registret 12. september, registreret 13. september.

17. september, 1901
Skøde for salg til Partrederi (Nikolaj Christian Guldmann, Direktør; Christian Filtenborg, Grosserer; Niels Christensen, Sagfører). Anmeldt til registret

7. januar, 1919
Skøde for salg til Generaldirektoratet for Postvæsenet. Anmeldt til registret 22. maj 1920, registreret 12. marts 1921.

19. september, 1932
Skøde for salg til Partrederi (Sander Nielsen, Skibsfører; Orla Nielsen, Skibsfører; Peter Willemoes Nielsen, Lods). Anmeldt til registret 13. februar 1933, registreret 22. februar 1933.

8. juni, 1933
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

17. juni, 1933
Skøde for salg til Nordisk Rute- og Færgefart A/S. Anmeldt til registret 18. juli, registreret 21. juli.

21. juli, 1933
Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

13. juni, 1934
Maal Bevis udstedt, København.

1. oktober, 1934
Skøde for salg til Aktieselskabet Dragør - Limhamn Færgen. Anmeldt 28. november, registreret 1. december.

april, 1940
Oplagt på grund af besættelsen.

maj, 1941
Sat til salg.

1944
Beslaglagt af Deutsche Kriegsmarine, Oberkommando der Marine, Kiel (OKM). Ombygget til minestryger.

29. december, 1945
Slettet fra skibsregistret som forlist. I registerbogen kan læses: Iflg. Anmeldelse, dat. København 15/12 1945, fra Selskabet er dette Skib, der var udlejet til den tyske Værnemagt, forlist 11/8 1944 under tysk Flag uden at nærmere omstændigheder kendes. I Henhold hertil udslettes Skibet af Skibsregistret i Medfør af Registreringskontorets Beslutning af 29/12, 1945. Certifikatet er afleveret og ugyldiggjort.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NWRV (28. januar, 1897 - 1933)
OUJQ (1934 - 1944)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (28. januar, 1897 - 1944)
Tyskland's flagTyskland's flag
Tyskland (1944 - 11. juli, 1944)

Hjemsteder

Nordby F (28. januar, 1897 - 8. juni, 1933)
København (13. februar, 1933 - 19. juli, 1933)
Bandholm (8. juni, 1933 - 3. juli, 1934)
Dragør (3. juli, 1934 - 1944)

Dimensioner

Længde: 23,48 m, Bredde: 5,56 m, Dybde: 2,17 m

Tonnage

BRT: 68,80, NRT: 36,20, DW: 75 (1896)
BRT: 68,80, NRT: 32,08 (1934)

Kapacitet

240 passagerer, 4 personbiler (1934)

Fart

Fart: 8 knob

Maskineri

2 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 98 ihk
2 stk. fastbladet propel

Billeder af Nordby

 Dragør
DragørOprettet: 10. august 2015. Senest revideret: 21. november 2018.
84 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS