Kanhave
© Foto: Brian Krause.
Kanhave
© Foto: Brian Krause.
Kanhave
© Foto: Brian Krause.
Kanhave
© Foto: Brian Krause.

Kanhave

Værft: Franzis Shipyards, Perama, Grækenland.
Nybygning nr. P87.
IMO nummer: 9548562.

Søsat: 27. november, 2008.
Leveret: 5. juni, 2009.

Navne

Kanhave (5. juni, 2009 - 24. august, 2015)
Samsø (24. august, 2015 - )

Ruter

Hou - Sælvig (13. juli, 2009 - 30. september, 2014)
Ballen - Kalundborg (4. januar, 2015 - )

Rederier

Samsøtrafikken A/S (Nordic Ferry Services A/S), Danmark (5. juni, 2009 - 1. oktober, 2010)
Danske Færger A/S, Rønne, Danmark (1. oktober, 2010 - 30. januar, 2019)
Molslinjen A/S, Aarhus, Danmark (30. januar, 2019 - )

Hændelser og særlige begivenheder

torsdag 27. november, 2008
Kanhave søsættes. Færgen skulle have været leveret oktober 2008, men blandt andet strejker på det græske værft har forsinket byggeriet. Forventningen er, at Kanhave kan indsættes "foråret 2009".

fredag 15. maj, 2009
Første prøvesejlads ved Piræus.

tirsdag 26. maj, 2009 - fredag 29. maj, 2009
Der foretages en række prøvesejladser ved Piræus.

fredag 5. juni, 2009
Samsøtrafikken vælger at overtage Kanhave fra værftet med en række udeståender. Mangler og fejl skal udbedres, når færgen kommer til Danmark.

onsdag 10. juni, 2009 - mandag 22. juni, 2009
Kanhave sejler fra Piræus til Hou på 12 dage. Undervejs opstår der problem med tilstoppede oliefiltre, hvorfor man må vente på nye filtre ved Gibraltar et par dage. Kanhave ankommer til Hou mandag 22. juni 2009 kl. 11.20.

onsdag 8. juli, 2009
Øvelsessejlads ud for Hou. Man træner blandt andet anløb og brug af det automatiske fortøjningssystem.

torsdag 9. juli, 2009
Der udføres prøver på blandt andet ramper samt sprinkler- og lænsesystem.

fredag 10. juli, 2009
Prøvesejlads med deltagelse af repræsentanter fra Søfartsstyrelsen. Kanhave opnår godkendelse til at sejle med lastbiler.

mandag 13. juli, 2009
Sejltilladelse opnås sidst på dagen, og kl. 22 afgår Kanhave fra Hou på den første officielle tur i drift.

torsdag 16. juli, 2009
Det viser sig umuligt at overholde den planlagte overfartstid på 50 minutter og havnetid på 10 minutter. Derfor justeres fartplanen indtil videre til overfartstid på 60 minutter og havnetid på 30 minutter. Færgen Skjoldnæs sejler fortsat som supplement på ruten for at klare belastningen, mens Vesborg er overført til sejlads på Spodsbjerg - Tårs.

torsdag 6. august, 2009
Der opstod brand i ét af Kanhaves 2 maskinrum på vej fra Sælvig til Hou. Der var ingen tilskadekomne. Ilden opstod ved en elektrisk vandvarmer til brugsvand. Branden blev bekæmpet, og Kanhave kunne to timer forsinket sejle til Hou ved hjælp af 2 thrustere - de to andre trustere kunne på grund af et andet teknisk problem på det tidspunkt kun bruges som almindelige bovthrustere. Ved ankomst til Hou blev motorerne, der drev de to thrustere, der blev anvendt til bovthrustere, automatisk stoppet. Det skyldtes overspeed (for højt omdrejningstal). Man måtte derfor kaste anker og efterfølgende hale Kanhave til land ved hjælp af en trosse. Brandårsagen var en dårlig elektrisk forbindelse til vandtankens varmelegeme. Vandtanken var isoleret med et letantændeligt brændbart materiale. Alle afgange resten af dagen og frem til og med 17. august blev aflyst.

fredag 7. august, 2009 - mandag 17. august, 2009
Mens Kanhave ligger i Hou, indsættes Skjoldnæs som afløser på Sælvig - Hou og Vesborg på Kolby-Kås - Hou.

tirsdag 18. august, 2009
Kanhave sejler igen. Fartplanen er nu justeret, så havnetiden er 15 minutter. Sejltiden er stadig 60 minutter.

onsdag 19. august, 2009
På dagens anden afgang sejler Kanhave med stærkt reduceret fart. I første omgang aflyses én dobbelttur, senere aflyses resten af dagens afgange. Rederiet oplyser, at aflysningerne skyldes "tekniske problemer". Senere kommer det frem, at det tekniske problemer er relateret til motorernes kølesystem. Kyholm indsættes på tre natlige ekstrature mellem Kolby-Kås og Hou. Næste morgen er Kanhave i fart igen.

søndag 23. august, 2009
Kanhave har problemer med den rampe (broklap), der skal bruges i Sælvig. En gummiged må assistere for at sænke og hæve rampen med forsinkelser til følge.

mandag 24. august, 2009 - tirsdag 25. august, 2009
Kanhave har igen problemer med en rampe. Problemerne skyldes ifølge rederiet "en betjeningsfejl". Søfartsstyrelsen tilbageholder skibet, til den defekte rampe er repareret og godkendt. Mange afgange aflyses.

torsdag 3. september, 2009
Kanhave har igen problemer med en rampe. Det yderste led af rampen, der foldes sammen under sejlads, kan ikke holde til belastningen fra en mobilkran, der kører fra borde ved dagens første ankomst til Sælvig. Man må derefter nøjes med at bruge rampen i den anden ende, således at køretøjer skal ud samme vej, de kom ind. Det betyder forsinkelser resten af dagen og et par afgange aflyses. Mobilkranens ærinde på Samsø er at fjerne den broklap, Sam-sine / Skjoldnæs brugte i færgelejet i Sælvig.

fredag 4. september, 2009
Fire dobbeltture aflyses.

lørdag 5. september, 2009
Der opbygges så store forsinkelser i løbet af dagen, at en dobbelttur må aflyses. Ifølge rederiet er årsagen problemer med en rampe.

søndag 20. september, 2009
På dagens første tur har Kanhave bundberøring ved indsejlingen til Hou Havn. Kanhave ligger i Hou, mens den undersøges af dykkere. Der er ingen skade sket, og sejladsen genoptages i løbet af dagen.

fredag 2. oktober, 2009
På et møde mellem Samsø kommunes trafikudvalg og Samsøtrafikken lægges der op til, at Kanhave fremover fortsat skal have sejltid på 60 minutter og 15 minutter i havn. Det sker i erkendelse af, at Kanhave næppe vil kunne holde den projekterede sejltid på 50 minutter og 10 minutter i havn. Dvs. en rundtur tager 2½ time i stedet for de planlagte 2 timer. Desuden fremføres brændstofforbrug og CO2 udslip som argument.

lørdag 3. oktober, 2009
På grund af lav vandstand har Kanhave efter afgangen 13.30 fra Sælvig bundberøring ved forsøg på anløb af havnen i Hou. Passagererne kommer i land i Hou efter 7 timer ombord. Færgen overnatter i Hou.

søndag 4. oktober, 2009
Efter dykkerundersøgelse kan Kanhave afgå fra Hou 07.30. Man må imidlertid opgive at anløbe Sælvig i den kraftige vind. Én af de fire thrustere fungerer ikke, og Kanhave returnerer til Hou. Sejladsen genoptages i løbet af eftermiddagen uden fast fartplan, men indstilles igen efter to ture på grund af vejret.

søndag 1. november, 2009
På dagens sidste tur fra Sælvig til Hou må man returnere til Sælvig, da Hou ikke kan anløbes på grund af kraftig blæst.

tirsdag 3. november, 2009 - onsdag 4. november, 2009
Onsdagens sidste dobbelttur og torsdagens to første dobbeltture aflyst på grund af kraftig kuling. Derefter nogen forsinkelse.

lørdag 7. november, 2009
En dobbelttur aflyses på grund af tekniske problemer.

søndag 8. november, 2009 - mandag 9. november, 2009
Da Kanhaves rampe i "Samsø-enden" 3. september brød sammen, blev der lavet en midlertidig reparation, idet yderste del af rampen blev monteret fast på land. Rampen monteres nu igen på færgen. Mens arbejdet pågår bruges kun den rampe både i Hou og Sælvig med forsinkelser til følge.

fredag 4. december, 2009
Der var problemer med den ene rampe, hvorfor der på nogle afgange måtte lastes og losses fra samme skibsende med mindre forsinkelser til følge.

torsdag 17. december, 2009
4 afgange aflyst morgen og formiddag på grund af kuling.

søndag 3. januar, 2010
Kanhave tabte den ene af sine fire propeller ud for Hou havn. Der var dykkere nede søndag aften. Propellen er ikke fundet. Sejladsen opretholdes på de tre intakte thrustere.

lørdag 9. januar, 2010
Første dobbelttur blev gennemført med ca. en times forsinkelse, resten af dagens afgange blev aflyst. Rederiet oplyste, at aflysningerne skyldes kuling.

søndag 10. januar, 2010
Der blev gennemført én enkelt afgang fra Sælvig til Hou. Resten af dagens afgange blev aflyst, stadig med vejret som årsag.

lørdag 16. januar, 2010
På grund af problemer med at lukke landgangsdøren blev Kanhave forsinket en times tid ved dagens første afgang fra Hou. Det meste af forsinkelsen blev indhentet i løbet af dagen.

søndag 17. januar, 2010
En dobbelttur blev aflyst om formiddagen på grund af montering af thruster.

onsdag 10. februar, 2010
Den automatiske fortøjning svigtede og Kanhave drev fra kaj under ophold i Hou, netop som en passager var ved at gå ombord over landgangen. Landgangsbroen blev beskadiget, men ingen kom til skade. Et par dobbelt-ture blev aflyst.

fredag 26. februar, 2010
Der var problemer med gearkassen til den ene af færgens fire thrustere. To afgange blev aflyst, resten af dagen var der småforsinkelser.

fredag 26. marts, 2010
En dobbelttur aflyst på grund af problemer med en rampe.

torsdag 1. april, 2010
En dobbelttur blev aflyst på grund af tilstoppede toiletter (nej, det er ikke en aprilsnar).

søndag 25. april, 2010 - tirsdag 11. maj, 2010
Planlagt eftersyn og forbedring af Kanhave.

mandag 5. juli, 2010
Ved ankomst til Hou om eftermiddagen blev landgangsdøren ødelagt. 6 afgange blev aflyst. En metalplade blev påsvejset i stedet for den ødelagte dør, hvorfor det maksimale passagertal måtte nedsættes.

torsdag 8. juli, 2010
En ny landgangsdør blev isat. 5 afgange aflyst.

tirsdag 24. august, 2010
Problem med landgangsdøren, der ikke kunne lukke på grund af en bøjet styrebøjle. En dobbelttur aflyst og forsinkelser resten af dagen.

onsdag 15. september, 2010
Søfartsstyrelsen har godkendt, at Kanhave kan sejle med en besætning bestående af en skibsfører, en styrmand, en maskinmester og en befaren skibsassistent. Desuden skal der være 1-3 personer i en sikkerhedsbesætning, afhængig af passagertal. Tidligere inkluderede besætningen en ekstra skibsassistent.

onsdag 1. oktober, 2014
Kanhave, der dagen før sejlede sidste dag på Sælvig - Hou, sejlede til rundt om Samsø for prøveanløb af den nye færgehavn syd for Ballen. Derefter fortsatte færgen til Frederikshavn.

torsdag 2. oktober, 2014
Efter proviantering mm. i Frederikshavn fortsatte Kanhave mod Esbjerg. Kanhave skal have opfrisket inventaret og have indbygget et fast hængedæk for at øge bilkapaciteten.

mandag 15. december, 2014
Afsejlede fra Esbjerg mod Frederikshavn.

tirsdag 16. december, 2014
Ankom til Frederikshavn.

onsdag 17. december, 2014
Fortsatte til Kalundborg og siden til Ballen for at prøve anløb og færgeleje.

mandag 23. januar, 2017 - mandag 20. februar, 2017
Værftsophold, blandt andet udskiftning af hovedmaskiner.

tirsdag 21. februar, 2017
Ankom i døgnets små timer til Ballen for at blive sat ind på morgenafgangen til Kalundborg.

torsdag 16. november, 2017
Driften indstillet. I forbindelse med en øvelse med Søfartstyrelsen sprang sprinklersystemets søfilter læk, og der kom vand i maskinrummet. Derfor var det nødvendigt at efterse en del elektriske installationer.

søndag 19. november, 2017
Atter i fart, første afgang fra Ballen kl. 14.00.

torsdag 13. december, 2018
Danske Færger A/S og Molslinjen A/S fusioneret med virkning fra 17-12-2018. Danske Færger A/S er ophørt ved fusion med Molslinjen A/S, 5700 Svendborg. Anmeldt til registret 29. januar 2019, registreret 30. januar.

mandag 25. februar, 2019
M/F Samsø forsejlet til Svendborg for dokning og vedligehold. Ankom til Svendborg kl. ca. 07.15.

lørdag 16. marts, 2019
Samsø uddokket kl. ca. 8.25. Forsejlet fra Svendborg til Ballen, nu i Molslinjen bemaling. Afgang Svendborg kl. 15.10. Ankomst Ballen 19.35.

mandag 24. januar, 2022
Forsejlet fra Ballen til Svendborg kl. 14.00 - kl. 18.33 for eftersyn og vedligeholdelse.

tirsdag 25. januar, 2022
Flyttet til flydedok kl. 09.55 - kl.10.11.

mandag 7. februar, 2022
Ud af dok kl. 10.18, langs kaj kl. 10.35.

onsdag 9. februar, 2022
Forsejlet fra Svendborg til Ballen færgehavn kl. 14.14 - kl. 20.56.

fredag 11. februar, 2022
Atter i fart.

mandag 31. oktober, 2022
Ved ankomst til Kalundborg kl. 08.32 ramte Samsø kajen i Kalundborg. Færgen fik en ca. 1 meter lang flænge i skroget over vandlinien, og blev taget ud af drift på grund af "tekniske problemer".

mandag 31. oktober, 2022 - onsdag 2. november, 2022
Repareret i færgelejet i Kalundborg.

onsdag 2. november, 2022
Forsejlet fra Kalundborg til Ballen kl. 14.30 - kl. 16.02. Første afgang fra Ballen kl. 16.11.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

OYHS (5. juni, 2009 - )

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (5. juni, 2009 - )

Hjemsteder

Sælvig (5. juni, 2009 - 3. december, 2014)
Ballen (3. december, 2014 - )

Dimensioner

Længde: 84,15 m, Længde overalt: 91,43 m, Bredde: 16,2 m, Dybgang: 3,5 m

Tonnage

BT: 4630, NT: 1389, DW: 800

Kapacitet

600 passagerer, 86 personbiler (2009)
600 passagerer, 90 personbiler (2015)

Fart

Servicefart: 13,5 knob, Topfart: 16,5 knob

Maskineri

2 stk. S6B3 MPTA Mitsubishi diesel hjælpemaskine, 670 kW
4 stk. S16R MPTA Mitsubishi diesel hovedmaskine, 4680 kW (2009 - 2017)
4 stk. 12- cylindret 3512C HD Caterpillar diesel, 5000 kW (2017 - )
4 stk. azimuth propel

AIS

Hvor er Samsø nu?

Billeder af Kanhave

Oprettet: 25. juni 2009. Senest revideret: 2. november 2022.