Aktieselskabet Lillebelt-Overfarten

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Aktieselskabet Lillebelt-Overfarten, Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Sønderjylland (1921-1963)
Dronning Alexandrine (1923-1931)
Baagø-Færgen (1962-1965)
Sønderjylland (1963-1973)
Aarøsund (1963)