Aktieselskabet Færgefarten Fredericia-Strib

Herunder ses en liste over skibe, der har været ejet af, eller har sejlet for Aktieselskabet Færgefarten Fredericia-Strib, Danmark. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet var tilknyttet rederiet. Listen er sorteret efter årstal.

Jyden (1923-1938)
Ellen Margrethe (1925-1935)
Strib (1932-1938)
Strib (1938-1942)
Fredericia (1938-1946)