Passagerfart på Lillebælt

Herunder ses en liste over skibe, der har sejlet Passagerfart på Lillebælt. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig, da der kun er medtaget de skibe, der er registreret i færgelejet

Tallene i parentes er det årstal eller det tidsrum, hvor skibet har sejlet på ruten. Listen er sorteret efter årstal.

Grossherzog Friedrich Franz (1920-1922)