Fyn

Detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder

Generelle informationer om Fyn

Denne side indeholder en detaljeret liste med hændelser og særlige begivenheder for Fyn. For at se generelle informationer om færgen samt billeder, klik på linken herover.

1945
Kontraheret skrog efter rigsdagens godkendelse (først planlagt at skroget skulle bygges i Sverige under krigen, men det lykkedes ikke).

1945
Kontraheret skrog efter rigsdagens godkendelse (først planlagt at skroget skulle bygges i Sverige under krigen, men det lykkedes ikke).

fredag 27. juli, 1945
Køllagt på B&W værft i København.

onsdag 8. august, 1945
Kontraheret ved A/S Burmeister&Wains Maskin- og Skibsbyggeri som nybygning nr 675 af De Danske Statsbaner, idet byggeriet blev igangsat diskret for ikke at risikere en tysk beslaglæggelse af den nye færge.

onsdag 7. august, 1946
Navngivet Fyn af fru trafikminister Signe Elgaard og søsat på B&W kl. 12.30.

lørdag 28. september, 1946
Kl. ca. 08.30 brand ombord i bunden af færgen mens den var under bygning. Slukket af Københavns Brandvæsen.

søndag 20. oktober, 1946
Hovedmotorer afprøvet på prøveplan.

tirsdag 18. marts, 1947
Blev forevist for H.K.H. Kronprinsen og H.K.H.Kronprinsessen sant en større indbudt kreds fra B&W og fra Statsbanerne.

torsdag 20. marts, 1947
Forsejlet fra B&W til et af Frihavnens færgelejer.

torsdag 20. marts, 1947 - torsdag 10. april, 1947
Ligget oplagt i et af Frihavnens færgelejer (issituationen).

torsdag 10. april, 1947
Forsejlet fra Frihavnen til B&W.

lørdag 12. april, 1947
De første prøver afholdt.

mandag 14. april, 1947
Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn.

tirsdag 15. april, 1947
Teknisk prøvetur i Øresund og ved Hveen Milen, hvor færgen opnåede en fart på 16,77 knob.

tirsdag 15. april, 1947 - onsdag 16. april, 1947
Oplagt i København.

onsdag 16. april, 1947
Forsejlet fra København kl. 08.20, ankom Korsør kl. 19.00. Foretaget forbrugsprøver under sejladsen. Forhalet fra færgelejerne kl. 19.45, Fæstningen ankomst kl. 20.15.

torsdag 17. april, 1947
Sejlads Fæstningen-Nyborg-Korsør-Fæstningen.

torsdag 17. april, 1947
Overtaget af DSB ved Sprogø, pris 10,5 mio. kr.

fredag 18. april, 1947
Sejlet 2 dobbeltture Korsør-Nyborg-Korsør, instruktionssejlads.

lørdag 19. april, 1947
I fart kl. 08.52.

lørdag 19. april, 1947 - lørdag 10. maj, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

lørdag 10. maj, 1947
Foretaget kompasretning Nyborg af 12.28, Korsør ankomst 16.30.

lørdag 10. maj, 1947 - mandag 23. juni, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 23. juni, 1947
Ud af fart kl. 14.21, forhalet fra kl. 15.05, ankom Fæstningen kl. 15.22.

mandag 23. juni, 1947 - onsdag 25. juni, 1947
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for at få en hjælpemotor ombord (kunne ikke leveres inden færgen blev afleveret til DSB).

onsdag 25. juni, 1947
Forhalet fra Fæstningen kl. 08.05, færgelejerne ankomst 08.20, i fart 08.59.

onsdag 25. juni, 1947 - fredag 11. juli, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 11. juli, 1947
Ud af fart kl. 08.11, da styrbord maskine ikke virkede, forhalet fra kl. 08.40, ankom Fæstningen kl. 09.40.

fredag 11. juli, 1947 - tirsdag 15. juli, 1947
Maskinreparation af styrbord maskine ved Fæstningen.

tirsdag 15. juli, 1947
Forhalet fra Fæstningen kl. 15.25, færgelejerne ankomst 16.16, i fart 17.23.

tirsdag 15. juli, 1947 - onsdag 27. august, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 27. august, 1947
Deltaget i redningsmanøvre fra kl. 08.09 til kl. 08.24.

onsdag 27. august, 1947 - søndag 14. september, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 14. september, 1947
Ud af fart kl. 08.20, forhalet fra kl. 08.38, ankom Fæstningen kl. 09.10.

søndag 14. september, 1947 - onsdag 1. oktober, 1947
Stempeleftersyn ved Fæstningen i Korsør.

onsdag 1. oktober, 1947
Forhalet fra Fæstningen kl. 08.32, færgelejerne ankomst 09.17, i fart kl. 10.21.

onsdag 1. oktober, 1947 - fredag 14. november, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 14. november, 1947
Reparation i Korsør fra kl. 18.22 til kl. 22.07.

fredag 14. november, 1947 - mandag 17. november, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 17. november, 1947
Overførte lyntoget Englænderen med kongeparret ombord.

mandag 17. november, 1947 - fredag 28. november, 1947
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 28. november, 1947 - lørdag 29. november, 1947
Reparation i Korsør leje 1 fra kl. 05.20 til kl. 03.53 næste dag.

lørdag 29. november, 1947 - onsdag 28. januar, 1948
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 28. januar, 1948
Kollision kl. 09.34 i Storebælt med Sjælland på tur 15 på vej til Nyborg. På rejse fra Korsør til Nyborg med passagerer og stykgods.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 05. februar 1948, forundersøgelse i Korsør den 02. oktober 1948 og 21. oktober 1948 samt i Korsør søret 27. januar 1949.Den 03. februar 1949 blev begge færgers skibsførere idømt en bøde på 100 kr.Kl. 09.11 afsejlede Fyn under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm fra Korsør. Da det var tæt tåge, sattes skibets radaranlæg i funktion, og der afgaves forskriftsmæssigt tågesignal. Farten var 11 knob. Efter svajning uden for Korsør havn styredes SydVest til Vest 1/2 Vest. Da et punkt, der antoges for at være bøje 3 i rute 28 b. sås på katodoskopets skærm tæt om styrbord, ændredes kursen til SydVest til Vest 3/4 Vest, hvorefter punktet havdes om bagbord. Ca. 3 minutter efter svajningen sås på skærmen om bagbord et modgående skib, der antoges for at være en færge i en afstand, der ansloges til ca. 4000 m, tæt Syd for bøje 8. Da pejlingen ikke forandrede sig, ændredes kursen kl. ca. 09.26 til Vest til Nord, og kort efter hørtes tågesignal fra det andet skib ca. 3 streger om bagbord. Noget senere, da afstanden til det modgående skib, der hurtigt nærmede sig, antoges at være ca. 1000 meter, blev motorerne stoppet og ca. 1 minut efter, da det andet skib, der viste sig at være motorfærgen Sjælland, kom til syne forude om bagbord i en afstand af ca. 100 m styrende en kurs, der skar Fyns kurs under en vinkel på ca. 45°, blev motorerne beordret forceret fuld kraft bak samtidig med, at der blev afgivet 3 korte toner med sirenen. Umiddelbart efter, kl. 09.32, ramte Fyn med stævnen Sjællands styrbords side, hvorved bovporten krølledes sammen, og der opstod et hul i stævnen på ca. 1 meter højde. Da en undersøgelse viste, at Fyn var tæt, fortsattes rejsen.
Af den af Sjællands besætning afgivne forklaring fremgår, at da dette skib kl. 09.17 under en svag SydØstlig brise med let nordgående strøm i tæt tåge under afgivelse af forskriftsmæssigt tågesignal passerede Syd om bøje 4 i rute 28 b, ændredes kursen til NordØst til Øst 3/4Øst. Skibets radaranlæg var i funktion, og farten var 10 knob. Kort efter at Sjælland havde passeret bøje 4, sås på katodoskopets skærm et skib, der antoges at være en modgående færge, ca. 3/4 streg om styrbord styrende en kurs, der var parallel med Sjællands kurs. Lidt om bagbord sås bøje 3 i rute 28 b. Afstanden til det modgående skib måltes på skærmen til 5—6 sømil. Kl. 09.28, da afstanden til det andet skib måltes til ca. 1 sømil, sås dette ændre kurs til styrbord, hvorefter der blev slået klar på maskintelegrafen. Kl. 09.30, kort efter at Sjælland havde passeret tæt Syd om bøje 3, hørtes 1 lang tone ca. 4 streger om styrbord, og straks efter sås motorfærgen Fyn, der styrede en VestNordVestlig kurs, i en afstand af ca. 50 m. Motorerne blev straks beordret »fuld kraft bak« og roret lagt styrbord; men umiddelbart efter, kl. 09.32, skete kollisionen som ovenfor anført. Ved kollisionen led Sjælland en del ovenbords skade. Kl. 09.34 fortsattes rejsen til Korsør.

Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at begge færger gik med for stor fart og undlod at stoppe motoren, da der hørtes tågesignal.

onsdag 28. januar, 1948 - torsdag 29. januar, 1948
Efter ankomst i Nyborg kl. 10.39 oplagt for reparation. I fart næste dag kl. 11.40.

torsdag 29. januar, 1948 - onsdag 10. marts, 1948
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 10. marts, 1948
Ud af fart kl. 20.09.

torsdag 11. marts, 1948
Forsejlet fra Korsør kl. 06.00, ankom København kl. 17.25.

torsdag 11. marts, 1948 - tirsdag 25. maj, 1948
Garantieftersyn hos B&W værft i København. Samtidig blev skader - opstået ved kollision med Sjælland udbedret.

tirsdag 25. maj, 1948
Prøvetur fra kl. 16.45 for radiopejling og afmagnetisering. Ankom Frihavnen kl. 20.55.

onsdag 26. maj, 1948
Forsejlet fra København kl. 05.00, ankom Korsør kl. 15.00.

onsdag 26. maj, 1948
Foretaget kompasretning fra 15.00 til 17.30.

torsdag 27. maj, 1948
Forhalet fra Fæstningen kl. 12.30, færgelejerne ankomst 12.45, i fart 13.33.

torsdag 27. maj, 1948 - torsdag 21. oktober, 1948
I fart Korsør-Nyborg.

torsdag 21. oktober, 1948
Grundstødt kl. 03.39, formentlig på Vresen Puller. På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Rørt grunden den 21. oktober 1948 i Storebælt.
Søforklaring og søforhør i Korsør den 25. oktober 1948. Nyt søforhør den 6. december 1948 kl. 10 i Korsør ret ifølge "L.F.Folketidende" Behandlet i søretten i Nyborg ca. 20.juni 1949, hvor styrmanden blev frifundet. Ved dom i Østre Landsret 19. december 1949 fik styrmanden en bøde på 1.000 kr. Kl. 03.31 passerede Fyn, hvis dybgående var ca. 4 1/2 m, under en frisk vestlig brise med sydgående strøm lystønden på 55°16′4 Nord, bredde 10°50′9 Østlig Længde i en afstand af 70—75 m om bagbord, hvorefter kursen beordredes ændret til Øst 3/4 Nord. Farten var ca. 13 knob. Kl. 03.39 mærkedes et stød og en skurren i skibet samtidig med. at Fyn drejede noget styrbord over. Motorerne stoppedes straks, og en undersøgelse viste, at Fyn var blevet læk i tunnellen, hvorfor de vandtætte døre lukkedes. Kl. 03.56 blev bagbords motor beordret langsomt frem, og roret lagt bagbord. Da skibet, som nu lå SydSydØst an, ikke drejede, blev motoren beordret langsomt bak, og kort efter blev også styrbords motor beordret langsomt bak og forroret lagt styrbord. Kl. 04.02 blev motorerne beordret langsomt frem, hvorefter Fyn langsomt drejede til ca. Nord til Øst. Fyn sank stadig dybere med agterskibet, uanset at alle pumper var sat igang. Kl. 04.18, umiddelbart efter at Fyn var passeret fra den grønne ind i den hvide vinkel i Knudshoved fyr, mærkedes et lettere stød i skibet. Motorerne stoppedes straks. Kl. 04.20 beordredes motorerne langsomt frem, kl. 04.23 halv kraft frem og kl. 04.28 fuld kraft frem med kurs mod Nyborg, hvortil Fyn ankom kl. 04.54. Ved en doksætning den 28. oktober 1948 fandtes en ca. 20 meter lang revne i skibsbunden agter samt fastklemt i revnen, en rund sten ca. 40 mm i tværsnit. Ved en afsøgning af havbunden på Vresen Puller den 27. oktober 1948 fandtes på ca. 4,1 meter vanddybde et 10—12 meter bredt spor efter et jernskib, der havde passeret i retning fra ca. NordVest til SydØst, hvorved stenene dels var vendt eller knust, dels skrabet med rust- eller mønjestriber.
Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at rorsmanden ikke styrede den af den vagthavende styrmand opgivne kurs.

torsdag 21. oktober, 1948 - tirsdag 26. oktober, 1948
Udlosset i Nyborg og pumpet læns så godt som muligt, samt tætning af lækager, der blev pumpet 18 tons vand ud i minuttet!

tirsdag 26. oktober, 1948 - onsdag 27. oktober, 1948
Slæbt fra Nyborg om aftenen til Nakskov af Svava, Bien og Mester samt DSB-isbryderen Fenris.

onsdag 27. oktober, 1948
Ankom til Nakskov værft kl. 17.00.

onsdag 27. oktober, 1948 - tirsdag 30. november, 1948
I dok på Nakskov værft fra 27.10 kl. 18.00 til 30.11 kl. 13.45 Bundskader - opstået ved kollision med en undervandshindring - blev repareret, og dynamoer samt alle elektromotorer, kabler og armatur, der havde været under vand, blev efterset og delvis udskiftet.

tirsdag 30. november, 1948 - søndag 20. februar, 1949
Nakskov værft, færdig-repareret samt årligt eftersyn.

søndag 20. februar, 1949
Forsejlet fra Nakskov kl. 08.30 til København.

mandag 21. februar, 1949
Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn.

tirsdag 22. februar, 1949 - onsdag 23. februar, 1949
Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, ankom natten efter.

onsdag 23. februar, 1949 - søndag 17. april, 1949
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 17. april, 1949
Påsejlede ukendt genstand i Storebælt, kun ubetydelig skade på færgen.

søndag 17. april, 1949 - mandag 2. maj, 1949
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 2. maj, 1949
Kompasrettet.

mandag 2. maj, 1949 - mandag 24. oktober, 1949
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 24. oktober, 1949
Uregelmæssig sejlads på overfarten Korsør-Nyborg på grund af storm.

mandag 24. oktober, 1949 - fredag 28. oktober, 1949
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 28. oktober, 1949 - lørdag 5. november, 1949
Ligget oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation og eftersyn. Gennemført et mindre maskineftersyn.

søndag 6. november, 1949 - lørdag 14. januar, 1950
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 15. januar, 1950
Forsejlet fra Korsør til Helsingør, ankomst kl. 14.35.

mandag 16. januar, 1950 - torsdag 23. februar, 1950
Helsingør værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder blev færgen forsynet med nye landgangsporte på promenadedækket som første storebæltsfærge.

torsdag 23. februar, 1950
Kompasrettet og forsejlet fra Helsingør til København.

torsdag 23. februar, 1950
Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn.

fredag 24. februar, 1950
Forsejlet fra København til Korsør.

lørdag 25. februar, 1950 - mandag 21. august, 1950
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 21. august, 1950
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København.

mandag 21. august, 1950 - fredag 25. august, 1950
B&W værft i København, dokning.

lørdag 26. august, 1950
Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn.

søndag 27. august, 1950
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 28. august, 1950 - fredag 9. februar, 1951
I fart Korsør-Nyborg.

lørdag 10. februar, 1951
Ligget oplagt.

søndag 11. februar, 1951 - tirsdag 27. marts, 1951
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 28. marts, 1951
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

onsdag 28. marts, 1951 - torsdag 3. maj, 1951
Aalborg værft. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under dette blev færgens ferskvandstank udvidet fra ca. 20 tons til ca. 40 tons, og der blev indrettet baderum for restaurationspersonalet.

torsdag 3. maj, 1951
Forsejlet fra Aalborg til København.

fredag 4. maj, 1951
Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn.

lørdag 5. maj, 1951
Forsejlet fra København til Korsør.

søndag 6. maj, 1951 - lørdag 27. oktober, 1951
I fart Korsør-Nyborg.

lørdag 27. oktober, 1951
På rejse fra Nyborg til Korsør med passagerer og jernbanevogne. Grundstødt den 27. oktober 1951 ved Fyns østlige kyst fra kl. ca. 00.50 til kl. 06.20.
Søforklaring i Nyborg den 31. oktober 1951. Søretsbehandling af sagen i Nyborg den 21. november 1951 Kl. 00.47 bakkede Fyn ud fra færgeleje nr. 4 i Nyborg. Motorerne gik fuld kraft, og roret lå halvt bagbord. Vejret var stille og let diset. Da Fyn befandt sig ca. en skibslængde fra fyrpælen Avernakke Hage Syd, forlod rorsmanden et øjeblik sin plads for at bistå føreren med at tænde lyset til omdrejningstælleren. Kort efter opdagede føreren, at færgen ikke drejede hurtigt nok. Roret lagdes straks hårdt bagbord, men umiddelbart efter tog Fyn grunden ca. 150 m syd for fyrpælen og blev stående. Kl. 06.20 kom færgen flot ved hjælp af en anden færge (Prins Christian), der var kaldt til assistance, tilsyneladende uden at have taget skade.
Anm. 1. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at føreren ikke kontrollerede bagbords drejningen.
Anm. 2. Ved Nyborg sørets dom af 27. november 1951 blev Fyns fører, der var tiltalt for overtrædelse af sølovens § 293, frifundet.

lørdag 27. oktober, 1951 - søndag 4. november, 1951
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 4. november, 1951
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København.

mandag 5. november, 1951 - tirsdag 20. november, 1951
B&W værft i København for dokning.

onsdag 21. november, 1951
Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet.

torsdag 22. november, 1951
Forsejlet fra København til Nyborg.

fredag 23. november, 1951
Gået i fart fra Nyborg.

fredag 23. november, 1951 - lørdag 21. juni, 1952
I fart Korsør-Nyborg.

lørdag 21. juni, 1952
Rangeruheld i Korsør leje 2. Færgen måtte forhale til leje 1 for udlosning af resten af godsvognene.

lørdag 21. juni, 1952 - onsdag 23. juli, 1952
I fart Korsør-Nyborg.

onsdag 23. juli, 1952
Forsejlet fra Korsør til København.

torsdag 24. juli, 1952 - torsdag 28. august, 1952
B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn, hvorunder trædækket på begge vingedæk blev fornyet, mandskabsbaderum beklædt med fliser, og et sæt elektriske kombinerede frem- og bak- samt omdrejningsvisere blev installeret.

fredag 29. august, 1952
Kontrolmålt i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet.

lørdag 30. august, 1952
Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør.

søndag 31. august, 1952 - mandag 27. juli, 1953
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 27. juli, 1953
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til København, ankom om aftenen.

mandag 27. juli, 1953 - onsdag 29. juli, 1953
B&W værft i København.

onsdag 29. juli, 1953
Brand ombord under værftsopholdet.

onsdag 29. juli, 1953 - lørdag 29. august, 1953
B&W værft i København. Færgen har været underkastet hovedsyn. Under hovedsynet udbrød brand i forskibet, hvilket havde til følge, at hele mandskabsapteringen måtte fornyes. Færgen blev forsynet med et nødlys-dieselaggregat med nødbelysning overalt i færgen, anordninger for centralstop fra øverste dæk af samtlige ventilatorer og en anordning, der gør det muligt under brand at dræne brændselsolien fra forbrugstanken til bundtankene. Endvidere blev installeret et skumslukningsanlæg til brug i maskinrummet.

lørdag 29. august, 1953
Kom fra værft med 41 ampere i kablet. Afmagnetiseret i Lynette-løbet i Københavns havn, og kompasrettet.

søndag 30. august, 1953
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 31. august, 1953 - mandag 15. februar, 1954
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 15. februar, 1954 - onsdag 17. februar, 1954
Oplagt ved Fæstningen i Korsør.

torsdag 18. februar, 1954 - fredag 19. februar, 1954
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 19. februar, 1954 - lørdag 20. februar, 1954
Ligget stille for reparation af skrue fra 19.02 aften til 20.02 morgen.

lørdag 20. februar, 1954 - mandag 22. februar, 1954
I fart Korsør-Nyborg.

tirsdag 23. februar, 1954
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør.

onsdag 24. februar, 1954 - torsdag 25. februar, 1954
Oplagt som følge af skadede skruer i isen og Holger Danske utjenstdygtig.

fredag 26. februar, 1954
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør.

lørdag 27. februar, 1954
Forsejlet fra Korsør kl. 08.00 til København.

lørdag 27. februar, 1954 - onsdag 3. marts, 1954
B&W værft i København, i dok, bundbehandling efter sejlads i is (skruer skiftet).

onsdag 3. marts, 1954
Forsejlet fra B&W kl. 15.40 til Korsør.

torsdag 4. marts, 1954 - torsdag 10. juni, 1954
I fart Korsør-Nyborg.

torsdag 10. juni, 1954
Forsejlet fra Korsør til færgeleje i Frihavnen.

fredag 11. juni, 1954 - torsdag 17. juni, 1954
B&W værft i København, dokning.

torsdag 17. juni, 1954
Forhalede fra B&W til et af Frihavnens færgelejer.

fredag 18. juni, 1954
Forsejlet fra Frihavnen i København til Korsør.

lørdag 19. juni, 1954 - søndag 10. oktober, 1954
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 10. oktober, 1954
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Helsingør.

søndag 10. oktober, 1954 - lørdag 6. november, 1954
Helsingør værft for årligt eftersyn, færgen har været underkastet hovedsyn.

søndag 7. november, 1954
Forsejlet fra Helsingør til København og kontrolmålt i Lynette-løbet.

mandag 8. november, 1954
Forsejlet fra København til Korsør.

tirsdag 9. november, 1954 - fredag 28. januar, 1955
I fart Korsør-Nyborg.

fredag 28. januar, 1955
For udgående fra Korsør påsejlet den sydlige bølgebryder ved Korsør i tæt tåge.

fredag 28. januar, 1955 - lørdag 29. januar, 1955
Færgen fortsatte sejladsen til Nyborg, og ved ankomst til Korsør blev færgen lagt op ved Fæstningen for reparation, i fart igen 29. januar.

lørdag 29. januar, 1955 - søndag 21. august, 1955
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 21. august, 1955
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Helsingør.

søndag 21. august, 1955 - søndag 28. august, 1955
Helsingør værft, mindre eftersyn.

søndag 28. august, 1955
Forsejlet fra Helsingør til Korsør, og 2 dobbeltture i samme døgn.

søndag 28. august, 1955 - mandag 2. januar, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

tirsdag 3. januar, 1956
Forsejlet fra Korsør kl. 06 til Helsingør.

tirsdag 3. januar, 1956 - lørdag 4. februar, 1956
Helsingør værft, årligt eftersyn. Færgen har været underkastet hovedsyn.

lørdag 4. februar, 1956
Forsejlet fra Helsingør til København.

søndag 5. februar, 1956
Kontrolmålt kl. 09.00 i Københavns Havn (forsvaret skriver afmagnetiseret).

mandag 6. februar, 1956
Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør.

tirsdag 7. februar, 1956 - mandag 20. februar, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

tirsdag 21. februar, 1956 - onsdag 22. februar, 1956
Oplagt (is).

torsdag 23. februar, 1956
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør.

fredag 24. februar, 1956 - onsdag 21. marts, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

torsdag 22. marts, 1956
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør (oliemangel som følge af strejke).

fredag 23. marts, 1956
Oplagt (oliemangel som følge af strejke).

lørdag 24. marts, 1956 - mandag 5. november, 1956
I fart Korsør-Nyborg.

mandag 5. november, 1956
Forsejlet fra Korsør til København.

tirsdag 6. november, 1956 - fredag 7. december, 1956
B&W værft i København, færgen har været underkastet hovedsyn.

lørdag 8. december, 1956
Afmagnetiseret og kontrolmålt i Københavns Havn.

søndag 9. december, 1956
Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, en dobbelttur i dette døgn.

mandag 10. december, 1956 - søndag 7. juli, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 7. juli, 1957
Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved.

søndag 7. juli, 1957 - søndag 14. juli, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 14. juli, 1957
Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved.

søndag 14. juli, 1957 - søndag 21. juli, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 21. juli, 1957
Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved.

søndag 21. juli, 1957 - søndag 28. juli, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 28. juli, 1957
Sejlede én tur søndag Halsskov-Knudshoved.

søndag 28. juli, 1957 - lørdag 9. november, 1957
I fart Korsør-Nyborg.

søndag 10. november, 1957
Forsejlet fra Korsør til København.

søndag 10. november, 1957 - lørdag 7. december, 1957
B&W værft i København, årligt eftersyn (5. december og 6. december rørt hovedmotorerne).

søndag 8. december, 1957
Kontrolmålt i Københavns Havn, derefter ligget i østre leje i Frihavnen.

mandag 9. december, 1957
Kompasrettet og forsejlet fra København til Korsør, en dobbelttur i dette døgn.

tirsdag 10. december, 1957 - søndag 9. november, 1958
I fart på Storebæltsoverfarterne, fra 10.12 planlagt sejlads som 2./3.færge.

søndag 9. november, 1958
Forsejlet fra Korsør til København.

mandag 10. november, 1958 - lørdag 6. december, 1958
B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik formentlig her installation af radiokommando-anlæg (Maritime VHF-radioanlæg) specielt beregnet for indbyrdes kontakt mellem skibene under vanskelige navigationsforhold (usigtbart vejr og tåge). Færgen fik installeret halvautomatiske oliefyr for varmekedlen.

søndag 7. december, 1958
Forsejlet fra København til Korsør.

mandag 8. december, 1958 - fredag 18. september, 1959
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 18. september, 1959
Ud af fart om morgenen, forsejlet fra Korsør til Nakskov.

fredag 18. september, 1959 - torsdag 1. oktober, 1959
Nakskov værft, årligt eftersyn, ankom 18.09 kl. 14.45. Færgen fik indbygget oplukkelige vinduer på promenadedæk.

torsdag 1. oktober, 1959 - mandag 12. oktober, 1959
I Nakskov værfts flydedok.

mandag 12. oktober, 1959 - lørdag 24. oktober, 1959
Nakskov værft, årligt eftersyn.

lørdag 24. oktober, 1959
Forsejlet fra Nakskov kl. 11.30 til Korsør.

søndag 25. oktober, 1959 - lørdag 15. oktober, 1960
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 16. oktober, 1960
Forsejlet fra Korsør til København.

søndag 16. oktober, 1960 - lørdag 12. november, 1960
B&W værft i København.

lørdag 12. november, 1960
Forsejlet fra København til Korsør.

søndag 13. november, 1960 - søndag 22. januar, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 22. januar, 1961
Udførte 1 dobbelttur, derefter forsejlet fra Korsør til København.

mandag 23. januar, 1961 - torsdag 26. januar, 1961
B&W værft i København, reparation af skinner på dækket.

torsdag 26. januar, 1961
Forsejlet fra København til Korsør og udførte 2 dobbeltture i dette døgn.

torsdag 26. januar, 1961 - mandag 1. maj, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 1. maj, 1961 - tirsdag 2. maj, 1961
Kun sejlet 2 dobbeltture i dette døgn.

tirsdag 2. maj, 1961 - søndag 10. september, 1961
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 10. september, 1961
Ud af fart kl. 03.32, forsejlet fra Korsør kl. 06.00, ankom Aalborg kl. 18.25.

mandag 11. september, 1961 - torsdag 12. oktober, 1961
Aalborg værft, årligt eftersyn.

fredag 13. oktober, 1961
Forsejlet fra Aalborg kl. 07.00, ankret kl. 08.23 til kl. 17.37.

fredag 13. oktober, 1961 - lørdag 14. oktober, 1961
Slæbt ud af fjorden af slæbebåd, derefter sejlads på bagbord hovedmotor til kl. 02.47.

lørdag 14. oktober, 1961
Ankommet Korsør leje 3 kl. 06.15, og i fart kl. 09.10.

lørdag 14. oktober, 1961 - lørdag 21. april, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 21. april, 1962
Ud af fart, forhalet fra leje 1 kl. 07.17, ankom Fæstningen kl. 07.58.

lørdag 21. april, 1962 - søndag 22. april, 1962
Oplagt ved Fæstningen for skift af bagbord cylinder 1.

søndag 22. april, 1962
Forhalet fra Fæstningen kl. 07.15, færgeleje 1 ankomst 07.58, i fart.

søndag 22. april, 1962 - mandag 28. maj, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 28. maj, 1962
Fået rorskade, forhalet fra leje 3 fra kl. 19.12, ankom Fæstningen kl. 19.55.

tirsdag 29. maj, 1962
Forsejlet fra Fæstningen kl. 09.15, ankom B&W kl. 19.10.

onsdag 30. maj, 1962 - onsdag 6. juni, 1962
B&W værft i København for udbedring af rorskade.

torsdag 7. juni, 1962
Forsejlet fra B&W kl. 10.20, pass Halsskov Rev 20.13, Fæstningen ca. 20.40.

fredag 8. juni, 1962
Forhalet fra Fæstningen kl. 08.35, færgeleje II ankomst 08.58, i fart.

fredag 8. juni, 1962 - søndag 14. oktober, 1962
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 14. oktober, 1962
Forsejlet fra Korsør kl. 11.02 til Københavns Frihavn, ankomst 21.30.

mandag 15. oktober, 1962
Forhalet fra Østre Leje i Frihavnen kl. 06.39, ankomst B&W dok 2 kl. 07.03.

mandag 15. oktober, 1962 - lørdag 10. november, 1962
B&W værft i København, årligt eftersyn.

lørdag 10. november, 1962 - søndag 11. november, 1962
Forsejlet fra B&W kl. 12.50 til Korsør, ankom til Fæstningen kl. 00.36. Kompasrettet undervejs.

søndag 11. november, 1962
Forhalet fra Fæstningen kl. 11.06 til Korsør leje 3, ankom kl. 11.35, i fart 13.47.

søndag 11. november, 1962 - torsdag 17. januar, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 17. januar, 1963 - lørdag 9. februar, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

lørdag 9. februar, 1963 - søndag 10. februar, 1963
Fyn fortsat oplagt i Nyborg til 14.02.

søndag 10. februar, 1963 - mandag 11. februar, 1963
Alle færger oplagte på grund af is, kun isbryderen Holger Danske sejler.

mandag 11. februar, 1963 - torsdag 14. februar, 1963
Fyn fortsat oplagt i Nyborg fra 09.02.

torsdag 14. februar, 1963 - mandag 4. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

tirsdag 5. marts, 1963
Oplagt (is).

onsdag 6. marts, 1963 - lørdag 9. marts, 1963
Uregelmæssig sejlads på Storebæltsoverfarterne som følge af is.

søndag 10. marts, 1963 - mandag 11. marts, 1963
Forsejlet fra Korsør til Nakskov 10.03 og nat efter med Holger Danske foran til at bryde is, ankom Nakskov 11. marts kl. 08.30.

mandag 11. marts, 1963 - torsdag 14. marts, 1963
Nakskov værft.

mandag 11. marts, 1963 - torsdag 14. marts, 1963
I Nakskov værfts dok I, skruer skiftet.

torsdag 14. marts, 1963
Forsejlet fra Nakskov kl. 16.15 til Fæstningen i Korsør.

torsdag 14. marts, 1963 - mandag 18. marts, 1963
Oplagt ved Fæstningen i Korsør som følge af issituationen.

mandag 18. marts, 1963
Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg.

tirsdag 19. marts, 1963
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør.

onsdag 20. marts, 1963 - lørdag 23. marts, 1963
Oplagt (is).

søndag 24. marts, 1963
Udførte en dobbelttur Korsør-Nyborg-Korsør.

mandag 25. marts, 1963 - tirsdag 26. marts, 1963
Oplagt (is).

onsdag 27. marts, 1963 - torsdag 28. marts, 1963
Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg hver dag.

fredag 29. marts, 1963
Oplagt (is).

lørdag 30. marts, 1963
Sejlede 4 dobbeltture Korsør-Nyborg.

søndag 31. marts, 1963
Forsejlet fra Korsør til Nakskov, ankom kl. 13.30.

søndag 31. marts, 1963 - mandag 1. april, 1963
Nakskov værft.

mandag 1. april, 1963 - torsdag 4. april, 1963
I Nakskov værfts flydedok, skiftning af skruer, bundbehandling efter sejlads i is.

torsdag 4. april, 1963 - fredag 5. april, 1963
Nakskov værft.

fredag 5. april, 1963
Forsejlet fra Nakskov kl. 09.00 til Korsør, udførte 3 dobbeltture i dette døgn.

fredag 5. april, 1963 - mandag 21. oktober, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 21. oktober, 1963
Ud af fart om morgenen og forsejlet fra Korsør til Aalborg.

tirsdag 22. oktober, 1963 - tirsdag 19. november, 1963
Aalborg værft, årligt eftersyn.

tirsdag 19. november, 1963 - onsdag 20. november, 1963
Forsejlet fra Aalborg til Korsør ankomst 20.11 kl. 05.30, kompasrettet undervejs.

onsdag 20. november, 1963 - søndag 1. december, 1963
I fart på Storebæltsoverfarterne fra 20.11 kl. 12.00.

søndag 1. december, 1963 - mandag 2. december, 1963
Maskinreparation.

mandag 2. december, 1963 - torsdag 7. maj, 1964
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 7. maj, 1964 - fredag 8. maj, 1964
Maskinreparation.

fredag 8. maj, 1964 - onsdag 30. september, 1964
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 30. september, 1964
Ud af fart kl. 04.08, fra Korsør leje 2 kl. 05.04, ankom Halsskov leje 2 kl. 05.27.

onsdag 30. september, 1964
Forsejlet fra Halsskov kl. 07.15?, ankom Frederikshavn direkte i dok kl. 19.25.

torsdag 1. oktober, 1964
Frederikshavn værft, årligt eftersyn, fik ombygget styrehus på forbroen.

torsdag 1. oktober, 1964 - mandag 12. oktober, 1964
I tørdok III på Frederikshavn værft til 12. oktober kl. 04.15.

mandag 12. oktober, 1964 - tirsdag 27. oktober, 1964
Frederikshavn værft, årligt eftersyn, fik ombygget styrehus på forbroen.

tirsdag 27. oktober, 1964
Kompasrettet.

tirsdag 27. oktober, 1964 - onsdag 28. oktober, 1964
Forsejlet fra Frederikshavn kl. 16.10, ankom Halsskov kl. 05.25.

onsdag 28. oktober, 1964
Forhalet fra Halsskov kl. 12.10, ankom Korsør leje 1 kl. 12.32, i fart kl. 13.49.

onsdag 28. oktober, 1964 - mandag 1. marts, 1965
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 1. marts, 1965
Maskinreparation.

mandag 1. marts, 1965 - mandag 7. juni, 1965
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 7. juni, 1965
3 dobbeltture aflyst for dykkerundersøgelse.

mandag 7. juni, 1965 - fredag 24. september, 1965
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 24. september, 1965 - søndag 26. september, 1965
ud af fart 24. september om morgenen og forhalet til Fæstningen i 2 døgn.

søndag 26. september, 1965
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

mandag 27. september, 1965 - lørdag 23. oktober, 1965
Aalborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 23. oktober, 1965
Forsejlet fra Aalborg til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 24. oktober, 1965 - lørdag 1. januar, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 1. januar, 1966 - mandag 25. april, 1966
1. færge på Korsør-Nyborg overfarten.

mandag 25. april, 1966
Ud af fart kl. 01.28, forsejlet fra Korsør kl. 04.10, ankom Nakskov kl. 09.30.

mandag 25. april, 1966 - fredag 29. april, 1966
Nakskov værft for reparation af fenderliste, (ikke i dok). Ifølge værftet ikke i dok, ifølge søfartstjenesten dokning og bundbehandling.

fredag 29. april, 1966
Forsejlet fra Nakskov kl. 15.52, ankom Halsskov leje 3 kl. 20.07.

lørdag 30. april, 1966
Forhalet fra Halsskov kl. 07.34, ankom Korsør leje 1 kl. 07.55, i fart kl. 08.38.

lørdag 30. april, 1966 - onsdag 27. juli, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne, i hvert fald i maj måned som 1. færge.

onsdag 27. juli, 1966
Stop kl. 12.30 på tur 50, bagbords jolle i vandet for bjergning af mand der var faldet over bord fra M/F Nyborg, fuld kraft frem kl. 12.52.

onsdag 27. juli, 1966 - lørdag 30. juli, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 30. juli, 1966
Stop kl. 11.25 på tur 44, styrbords jolle udsattes for opsamling af kæntret. lystsejler, kl. 11.35 to lystsejlere bjerget, kl. 11.40 fuld kraft frem.

lørdag 30. juli, 1966 - søndag 25. september, 1966
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 25. september, 1966
Sejlet 3 dobbeltture, derefter forsejlet fra Korsør til Svendborg.

søndag 25. september, 1966 - lørdag 22. oktober, 1966
Svendborg værft, årligt eftersyn, skruer skiftet. Færgen fik indbygget dybfrostskabe samt elektriske stegeovne.

lørdag 22. oktober, 1966
Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 23. oktober, 1966 - torsdag 23. februar, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 23. februar, 1967 - fredag 24. februar, 1967
Sejlads indstillet i 15-16 timer på Storebæltsoverfarterne på grund af storm.

fredag 24. februar, 1967 - mandag 6. marts, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 6. marts, 1967 - tirsdag 7. marts, 1967
Maskinreparation, skiftet bagbord nr 2 og 3 cylinderpartier.

tirsdag 7. marts, 1967 - lørdag 23. september, 1967
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 24. september, 1967
Forsejlet fra Korsør til Svendborg.

søndag 24. september, 1967 - lørdag 21. oktober, 1967
Svendborg værft, årligt eftersyn.

lørdag 21. oktober, 1967
Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 22. oktober, 1967 - fredag 12. januar, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 12. januar, 1968
På tur 220 (04.57-06.30) væltede en godsvogn agter i vindstyrke 11.

fredag 12. januar, 1968 - søndag 14. april, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 15. april, 1968 - tirsdag 16. april, 1968
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 17. april, 1968
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

onsdag 17. april, 1968 - lørdag 27. april, 1968
Helsingør værft, reparation af fenderhavari.

lørdag 27. april, 1968
Forsejlet fra Helsingør til Korsør.

søndag 28. april, 1968 - tirsdag 7. maj, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 8. maj, 1968
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 9. maj, 1968 - lørdag 20. juli, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 21. juli, 1968
Forsejlet fra Korsør til Aarhus.

mandag 22. juli, 1968 - fredag 16. august, 1968
Aarhus værft, årligt eftersyn, særpris for opbygning af styrehus agter i stål.

lørdag 17. august, 1968
Forsejlet fra Aarhus til Korsør.

søndag 18. august, 1968 - søndag 13. oktober, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 13. oktober, 1968 - onsdag 16. oktober, 1968
Oplagt for ændring af borde i spisesalon.

onsdag 16. oktober, 1968 - torsdag 19. december, 1968
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 20. december, 1968 - torsdag 2. januar, 1969
1. Storebæltsfærge.

fredag 3. januar, 1969 - fredag 31. januar, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 31. januar, 1969 - lørdag 1. februar, 1969
Oplagt for udskiftning af bagbord cylinder 4 parti.

lørdag 1. februar, 1969 - onsdag 12. marts, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 12. marts, 1969
Maskinreparation ved Fæstningen, udskiftning af styrbord cylinder 2.

onsdag 12. marts, 1969 - fredag 14. marts, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 14. marts, 1969
Overførte omdirigeret internationalt tog.

fredag 14. marts, 1969 - tirsdag 29. april, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 30. april, 1969 - mandag 5. maj, 1969
1. Storebæltsfærge.

tirsdag 6. maj, 1969 - mandag 12. maj, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 12. maj, 1969 - tirsdag 13. maj, 1969
Maskinreparation i Halsskov leje 3, udskiftning af styrbord cylinderparti 3.

tirsdag 13. maj, 1969 - tirsdag 3. juni, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 3. juni, 1969 - onsdag 4. juni, 1969
Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 5.

onsdag 4. juni, 1969 - lørdag 13. september, 1969
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 14. september, 1969
Forsejlet fra Korsør til Aarhus.

mandag 15. september, 1969 - fredag 10. oktober, 1969
Aarhus værft, årligt eftersyn.

lørdag 11. oktober, 1969
Forsejlet fra Aarhus til Halsskov, kompasrettet undervejs.

lørdag 11. oktober, 1969 - fredag 17. oktober, 1969
Oplagt i Halsskov.

fredag 17. oktober, 1969
Sejlede 2 dobbeltture på Korsør-Nyborg.

lørdag 18. oktober, 1969
Sejlede 3 dobbeltture på Halsskov-Knudshoved.

søndag 19. oktober, 1969
Sejlede 2 dobbeltture på Korsør-Nyborg.

mandag 20. oktober, 1969 - onsdag 22. oktober, 1969
Oplagt i Halsskov Havn.

torsdag 23. oktober, 1969 - torsdag 12. februar, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 12. februar, 1970
Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 6.

fredag 13. februar, 1970 - mandag 22. juni, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 11. juni, 1970 - fredag 12. juni, 1970
Oplagt ved Fæstningen i Korsør for reparation af olierør til stævnrør i agterpeak.

fredag 12. juni, 1970 - lørdag 12. september, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 22. juni, 1970 - onsdag 24. juni, 1970
Maskinreparation, udskiftning af styrbord cylinder 4.

onsdag 24. juni, 1970 - torsdag 11. juni, 1970
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 13. september, 1970
Forsejlet fra Korsør til Københavns Frihavn.

mandag 14. september, 1970
Forhalet fra Frihavnen til B&W værft.

mandag 14. september, 1970 - torsdag 15. oktober, 1970
B&W værft i København, årligt eftersyn. Færgen fik baderum for matroser og motormænd moderniseret.

torsdag 15. oktober, 1970
Forsejlet fra København til Korsør, kompasrettet undervejs.

fredag 16. oktober, 1970 - torsdag 25. februar, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 26. februar, 1971 - lørdag 27. februar, 1971
1. Storebæltsfærge.

søndag 28. februar, 1971 - fredag 28. maj, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

lørdag 29. maj, 1971 - søndag 30. maj, 1971
1. Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg.

mandag 31. maj, 1971
1. Storebæltsfærge, i fart på Korsør-Nyborg samt en dobbelttur Korsør-Knudshoved-Korsør.

tirsdag 1. juni, 1971 - onsdag 29. december, 1971
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 30. december, 1971
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 31. december, 1971 - søndag 2. januar, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 3. januar, 1972
Forsejlet fra Korsør til Svendborg.

mandag 3. januar, 1972 - lørdag 29. januar, 1972
Svendborg værft, årligt eftersyn. Dobbelttrappe salon­dæk/vingedæk fjernet i bagbords side og erstattet med enkelttrappe. Infravarme installeret på salondæk.

lørdag 29. januar, 1972
Forsejlet fra Svendborg til Korsør, kompasrettet undervejs,i fart på 4 dobbeltture.

lørdag 29. januar, 1972 - søndag 5. marts, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 6. marts, 1972 - torsdag 9. marts, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 10. marts, 1972 - mandag 17. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 18. april, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

onsdag 19. april, 1972 - søndag 23. april, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

mandag 24. april, 1972
Forsejlet fra Korsør til Svendborg.

mandag 24. april, 1972 - onsdag 26. april, 1972
Svendborg værft, dokning og bundbehandling efter sejlads i is.

onsdag 26. april, 1972
Forsejlet fra Svendborg til Halsskovhavn leje 2, planlagt ankomst kl. 19.30.

torsdag 27. april, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 28. april, 1972 - onsdag 10. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

torsdag 11. maj, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 12. maj, 1972 - torsdag 18. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

fredag 19. maj, 1972 - mandag 22. maj, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne.

tirsdag 23. maj, 1972 - lørdag 27. maj, 1972
I fart på Storebæltsoverfarterne.

søndag 28. maj, 1972 - lørdag 5. august, 1972
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 5. august, 1972 - søndag 6. august, 1972
Maskinreparation, udskiftning af bagbord cylinderparti 4.

søndag 6. august, 1972 - lørdag 16. december, 1972
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 17. december, 1972
1. færge i fart på Storebæltsoverfarterne (I hvert fald 17/. december).

mandag 18. december, 1972 - onsdag 27. december, 1972
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

onsdag 27. december, 1972
Grundberøring under svajning ud for Korsør kl. ca. 14.00.

onsdag 27. december, 1972 - lørdag 27. januar, 1973
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

søndag 28. januar, 1973
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

mandag 29. januar, 1973 - torsdag 22. februar, 1973
Helsingør værft, årligt eftersyn. Radar nr 2 blev installeret på forbro. Færgen fik indrettet cafeteria i 2.klasses salon agter på salondæk. Stopbuffer- og vognsurringsarrangement ændret for overførsel af 5-vognslyntog. Landgangssideporte på vogndæk fjernet.

torsdag 22. februar, 1973
Forsejlet fra Helsingør til Korsør, kompasrettet undervejs.

fredag 23. februar, 1973 - mandag 12. marts, 1973
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

mandag 12. marts, 1973 - tirsdag 13. marts, 1973
Maskinreparation på oplæggerpladsen i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinderparti 5.

tirsdag 13. marts, 1973 - fredag 30. marts, 1973
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

fredag 30. marts, 1973
Skrivelse fra færgen: Ved anløb af leje 4 i Nyborg med færge 127 den 30. marts i tæt tåge tørnedes molehovedet mellem leje 3 og 4. Der knækkede nogle pæle og en del langgående tømmer. Nærmere oplysninger om beskadigelsens omfang vil tilgå fra banemester. Det skal bemærkes, at træværket det pågældende sted var meget mørt. Fenderlisten på styrbord side for har fået en ubetydelig indtrykning. Årsagen til uheldet må tilskrives for langsomt drej på lejet.

fredag 30. marts, 1973 - lørdag 19. maj, 1973
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

lørdag 19. maj, 1973
Skrivelse fra færgen: Under løftning af klappen i Nyborg leje 4, ved afgang færge 92 den 19. maj kl. 20.11, fiskede underkant af klappen bagbord midtersporskinne, hvorved der blev revet 30 cm skinne af, fra forkant og agterefter. Skinnebruddet blev ved færgens ankomst til Korsør kl. 21.25, midlertidigt udbedret af smedemester V. Henningsen, arbejdet afsluttet kl. 23.30. Midtertrækket fra færge 92 blev losset kl. 22.50 og færgen afsejlede med færge 193 kl. 23.48 (38 minutter forsinket).

lørdag 19. maj, 1973 - mandag 28. maj, 1973
3. færge i fart på Storebæltsoverfarterne, primært Korsør-Nyborg.

mandag 28. maj, 1973
Reparation af sporene på færgen i Halsskov leje 3 mellem turene 4 og 33.

mandag 28. maj, 1973 - fredag 22. juni, 1973
3. Storebæltsfærge.

fredag 22. juni, 1973 - lørdag 4. august, 1973
4. Storebæltsfærge.

lørdag 4. august, 1973 - fredag 26. oktober, 1973
3. Storebæltsfærge.

fredag 26. oktober, 1973
Skrivelse fra færgen: Under overfarten med M/F Fyn dags dato færge 63 afgang Korsør kl. 18.32 meddelte nogle passagerer kl. 19.07, at de havde set en mand springe over brod fra færgen. Der blev omgående slået alarm til samtlige færger og Lyngby Radio. Samtidig startedes en eftersøgning sammen med samtlige færger i området. Senere meddelte tre passagerer, at de savnede en af deres venner, som de rejste sammen med i lyntoget. Vedkommende blev gentagne gange kaldt ud i højttaleren, men viste sig ikke. (heller ikke ved ankomst Nyborg). Kl. 20.20 indstilledes eftersøgningen og færgen fortsatte til Nyborg med ankomst kl. 20.55. Politiet i Nyborg blev underrettet om episoden og om den savnede passager.

fredag 26. oktober, 1973 - lørdag 27. oktober, 1973
3. Storebæltsfærge.

lørdag 27. oktober, 1973 - mandag 29. oktober, 1973
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af bagbord cylinder 1 og styrbord cylinder 2.

mandag 29. oktober, 1973 - mandag 19. november, 1973
3. Storebæltsfærge.

mandag 19. november, 1973
Skrivelse fra færgen: Vedrørende beskadigelse af forror. Meddeler herved, at under udsejling fra 4. leje i Nyborg, den 19. november 1973, tur 92 afgang kl. 20.23, kunne færgen ikke drejes ud fra lejet på grund af NordVestlig vind styrke 8-9. Under forskellige frem, bak og kontra manøvrer kom færgens stævn ind og berørte stenene på den lange mole mellem 4. og 5. leje, berøringen var ganske let, men tilstrækkelig til, at en formodet bøjning af ror, eller rorstævn har bevirket at rorstopbolten ikke kan benyttes. Ved afprøvning af forroret efter ankomst til Korsør kl. 21.44, blev det konstateret, at der var hørlig modstand mod rorets normale drejning. Efter aftale med skibsfører .., blev færgen sejlet til Halsskov leje 3 for oplægning; og nærmere dykkerundersøgelse.

mandag 19. november, 1973 - tirsdag 20. november, 1973
Oplagt i Halsskov for undersøgelse af forror.

tirsdag 20. november, 1973 - lørdag 24. november, 1973
3. Storebæltsfærge.

lørdag 24. november, 1973 - mandag 26. november, 1973
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af bagbord cylinderparti 2.

mandag 26. november, 1973 - lørdag 15. december, 1973
3. Storebæltsfærge.

lørdag 15. december, 1973 - mandag 28. januar, 1974
4. Storebæltsfærge.

mandag 28. januar, 1974 - onsdag 6. februar, 1974
2. Storebæltsfærge.

onsdag 6. februar, 1974 - lørdag 23. februar, 1974
3. Storebæltsfærge.

søndag 24. februar, 1974
Forsejlet fra Korsør til Frederikshavn.

mandag 25. februar, 1974 - mandag 4. marts, 1974
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

mandag 4. marts, 1974 - onsdag 13. marts, 1974
I tørdok III på Frederikshavn værft.

onsdag 13. marts, 1974 - lørdag 23. marts, 1974
Frederikshavn værft, årligt eftersyn.

lørdag 23. marts, 1974
Forsejlet fra Frederikshavn til Korsør, kompasrettet undervejs.

søndag 24. marts, 1974 - torsdag 28. marts, 1974
3. Storebæltsfærge.

torsdag 28. marts, 1974 - torsdag 16. maj, 1974
4. Storebæltsfærge.

torsdag 16. maj, 1974 - mandag 20. maj, 1974
Oplagt som følge af blokade af færgelejerne (protester mod politisk forlig).

mandag 20. maj, 1974 - søndag 26. maj, 1974
4. Storebæltsfærge.

søndag 26. maj, 1974 - tirsdag 4. juni, 1974
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 4. juni, 1974 - mandag 8. juli, 1974
4. Storebæltsfærge.

mandag 8. juli, 1974 - lørdag 9. november, 1974
5. Storebæltsfærge.

lørdag 9. november, 1974 - søndag 10. november, 1974
3. Storebæltsfærge = InterCity.

søndag 10. november, 1974 - lørdag 4. januar, 1975
5. Storebæltsfærge.

lørdag 4. januar, 1975 - mandag 6. januar, 1975
Oplagt i Nyborg.

mandag 6. januar, 1975 - lørdag 12. april, 1975
5. Storebæltsfærge.

søndag 13. april, 1975
Oplagt i Knudshoved.

mandag 14. april, 1975 - lørdag 3. maj, 1975
5. Storebæltsfærge.

søndag 4. maj, 1975
Oplagt i Korsør.

mandag 5. maj, 1975
Forsejlet fra Korsør til Helsingør.

mandag 5. maj, 1975 - fredag 6. juni, 1975
Helsingør værft. VHF-anlæg til offentlige samtaler fornyet.

fredag 6. juni, 1975
Forsejlet fra Helsingør til Korsør.

lørdag 7. juni, 1975 - søndag 8. juni, 1975
Oplagt i Korsør leje 1 (andet sted står Fæstningen).

mandag 9. juni, 1975 - tirsdag 24. juni, 1975
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 24. juni, 1975 - onsdag 25. juni, 1975
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinder 6 plejlstang.

onsdag 25. juni, 1975 - lørdag 5. juli, 1975
5. Storebæltsfærge.

lørdag 5. juli, 1975 - fredag 11. juli, 1975
Maskinreparation ved Fæstningen, udskiftning af bagbord cylinder 2 plejlstangsleje.

fredag 11. juli, 1975 - mandag 14. juli, 1975
5. Storebæltsfærge.

mandag 14. juli, 1975
Lille påsejling af stationskajen i Korsør under udsejling fra Fæstningen.

mandag 14. juli, 1975 - torsdag 13. november, 1975
5. Storebæltsfærge.

torsdag 13. november, 1975
Påsejlede bromandshuset under udsejling fra Fæstningen.

torsdag 13. november, 1975 - søndag 22. februar, 1976
5. Storebæltsfærge.

søndag 22. februar, 1976 - mandag 23. februar, 1976
Påsejlet af Peter Faber nat til 23. februar, kun mindre skader på Fyn.

mandag 23. februar, 1976 - fredag 4. juni, 1976
5. Storebæltsfærge.

fredag 4. juni, 1976
Driftsområde Storebælt skriver, at de ønsker, at færgen udstyres med hækport til anvendelse på Halsskov-Knudshoved, uanset om Dronning Ingrid skal afgives til sejlads på Østersøen dele af året, eller den ikke skal.

fredag 4. juni, 1976 - lørdag 12. juni, 1976
5. Storebæltsfærge.

lørdag 12. juni, 1976
Situation i Korsør havn mellem Olympia (Stena) og Fyn, begge parter mener at den anden part manøvrerede uforsvarligt.

lørdag 12. juni, 1976 - lørdag 26. juni, 1976
5. Storebæltsfærge.

søndag 27. juni, 1976
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

søndag 27. juni, 1976 - lørdag 24. juli, 1976
Aalborg værft.

lørdag 24. juli, 1976
Forsejlet fra Aalborg til Korsør.

lørdag 24. juli, 1976 - tirsdag 27. juli, 1976
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 27. juli, 1976
Hård påsejling af leje 2 i Nyborg.

tirsdag 27. juli, 1976 - lørdag 20. november, 1976
5. Storebæltsfærge.

søndag 21. november, 1976
Forsejlet fra Korsør til Aalborg.

søndag 21. november, 1976 - lørdag 18. december, 1976
Aalborg værft for ombygning af agterskibet og påbygning af hækport. Kostede 2,4 mio. kr..

lørdag 18. december, 1976
Forsejlet fra Aalborg til Knudshoved.

lørdag 18. december, 1976 - mandag 20. december, 1976
Oplagt i Knudshoved.

mandag 20. december, 1976
Afprøvning af lejer i Knudshoved.

mandag 20. december, 1976 - torsdag 23. december, 1976
5. Storebæltsfærge.

torsdag 23. december, 1976
Sejlads på begge overfarter som 5. Storebæltsfærge.

fredag 24. december, 1976
5. Storebæltsfærge.

fredag 24. december, 1976 - mandag 27. december, 1976
Oplagt i Nyborg leje 2.

mandag 27. december, 1976 - fredag 31. december, 1976
5. Storebæltsfærge.

fredag 31. december, 1976 - mandag 3. januar, 1977
Oplagt i Nyborg leje 2.

mandag 3. januar, 1977 - lørdag 29. januar, 1977
6. Storebæltsfærge.

lørdag 29. januar, 1977 - torsdag 10. februar, 1977
5. Storebæltsfærge.

torsdag 10. februar, 1977 - lørdag 26. februar, 1977
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

lørdag 26. februar, 1977 - torsdag 3. marts, 1977
5. Storebæltsfærge.

torsdag 3. marts, 1977 - fredag 1. april, 1977
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

fredag 1. april, 1977 - søndag 24. april, 1977
5. Storebæltsfærge.

søndag 24. april, 1977 - mandag 25. april, 1977
3. Storebæltsfærge = InterCity.

mandag 25. april, 1977 - onsdag 31. august, 1977
5. Storebæltsfærge.

onsdag 31. august, 1977
Forsejlet fra Korsør kl. ca. 05.00 til Nakskov, (værftet angiver ankomst kl. 08.30).

onsdag 31. august, 1977 - torsdag 1. september, 1977
Nakskov værft.

torsdag 1. september, 1977 - torsdag 22. september, 1977
I Nakskov værfts dok I.

torsdag 22. september, 1977 - lørdag 24. september, 1977
Nakskov værft.

lørdag 24. september, 1977
Forsejlet fra Nakskov (værftet angiver afgang kl. 08.15) til Korsør ankomst ca. kl. 12.00, for ilandsætning af værftsvogne, derefter til Fæstningen for oplægning.

søndag 25. september, 1977 - fredag 30. september, 1977
5. Storebæltsfærge.

fredag 30. september, 1977 - lørdag 1. oktober, 1977
3. Storebæltsfærge = InterCity.

lørdag 1. oktober, 1977 - fredag 7. oktober, 1977
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

fredag 7. oktober, 1977 - lørdag 8. oktober, 1977
3. Storebæltsfærge = InterCity.

lørdag 8. oktober, 1977 - fredag 28. oktober, 1977
5. Storebæltsfærge.

fredag 28. oktober, 1977 - lørdag 29. oktober, 1977
2. Storebæltsfærge = InterCity.

lørdag 29. oktober, 1977 - søndag 30. oktober, 1977
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

søndag 30. oktober, 1977 - mandag 2. januar, 1978
5. Storebæltsfærge.

mandag 2. januar, 1978 - fredag 20. januar, 1978
2. bilfærge.

fredag 20. januar, 1978 - mandag 23. januar, 1978
Maskinreparation ved Fæstningen af styrbord 4 og styrbord 6 stempler efter skylleluftbrand.

mandag 23. januar, 1978 - torsdag 23. februar, 1978
2. bilfærge.

torsdag 23. februar, 1978
Skrivelse fra færgen: "Vedrørende uheld under indsejling til Knudshoved havn. M/F Fyn afgik dags dato kl. 13.20 fra Halsskovhavn med tur 1132. Ombord var 6 personbiler, 1 sættevogn, 14 lastbiler og 6 T?? Og i alt 45 passagerer. Vinden var ØstSydØst, styrke 8. Strømmen var let til jævn nordgående. Svajning ud for Knudshoved blev foretaget 1 sømil fra molerne. Vinden var nu ØstSydØst, styrke 9. Umiddelbart før molerne lå færgen støt på kursen en ubetydelighed nord for fyrlinien. Netop som færgens agterende var kommet inden for havnemolerne drejede den kraftigt syd over og havde retning mod feriehjemmet. Der blev straks foretaget manøvrer (kontramaskiner) for at modvirke drejet, men dette var virkningsløst, og færgen fortsatte drejet til den havde vinden tværs. Der blev nu slået forceret fuld kraft frem på begge maskiner, og agterroret blev lagt ud for drej til styrbord fremover, herved lykkedes det, at få færgen rettet op, så den lå hensigtsmæssigt for anløb af 3. leje, hvorfor der blev slået fuld kraft bak på begge maskiner. Da færgen begyndte at sejle agterover, faldt forskibet af for vinden. Der blev igen slået forceret fuld kraft frem og agterroret lagt styrbord, idet det nu var min hensigt at sejle færgen ud af havnen igen. Jeg løb hen i forreste styrehus, hvor jeg konstaterede, at færgen drejede villigt til styrbord, men samtidig drev den af for vinden, og kl. ca. 14.30 tog forskibet grunden ved den østlige pæl for begrænsning af sejlløbets nordlige side. Straks efter faldt hele færgen af mod grunden, og bagbord maskine gik i stå, formentlig fordi skruen ramte grunden. Der blev herefter slået fuld bak på bagbord maskine og halv kraft frem på styrbord maskine. Bagbord maskine gik atter i stå, og i stedet blev der slået fuld kraft frem på styrbord maskine, og agterroret lagt bagbord, herved begyndte agterenden at dreje op mod vinden, og da færgen lå i retning cirka nord-syd, blev der slået fuld kraft bak på begge maskiner, og den kom flot og begyndte at drive mod færgelejernes molehoveder. Ved forskellige manøvrer lykkedes det at få færgen lagt ankomst med bagbord side mod 1.lejes nordlige mole og styrbord låring mod lejets sydlige mole. Skibsfører .. blev nu kontaktet og sat ind i situationen samt anmodet om at undersøge muligheden for slæbebådsassistance, samtidig var vi begyndt at føre wire i land fra forskibet ind på den sydlige mole samt en fra agterskibet og ind på den nordlige mole, idet det var hensigten at forsøge at få færgen ind i lejet ved at hive på disse wirer samtidig med, at der blev kørt kontra med maskinerne. Dette forsøg mislykkedes, og skibsfører .. blev underrettet om, at slæbebådsassistance var nødvendigt. Skibsfører .. oplyste, at Svitzers Valkyrien var på vej, men først kunne være fremme i løbet af ca. 3 timer. Da færgen i perioder med kraftige snebyger lå meget uroligt, og fenderlisten efterhånden havde "gnavet" sig igennem nordlige moles lodtømmer foreslog jeg, at vi tilkaldte en af de mindre slæbebåde, der er beskæftiget ved gravemaskinerne i Korsør og Nyborg. I en kraftig byge knækkede såvel for- som agterwire ved 16-tiden, og vi gik i gang med at sætte en nylontrosse ind agter, og da slæbebåden "Jens" kl ca 16.30 ankom fra Nyborg, blev der sat en ny forwire, derefter blev der sat slæbetrosse ombord i færgens forende. Vi forsøgte igen ved hjælp af slæbebåd, forwire, agtertrosse og færgens maskiner at komme op i lejet, men det mislykkedes, og da slæbebådens trosse knækkede, opgav denne yderligere assistance, kl. var da ca. 17.30. Kl. 17.45 meddelte Valkyrien, at den var ved Romsø og kunne være i Knudshoved havn i løbet af ca. 1½ time. På det tidspunkt havde fenderlisten "gennemgnavet" lodtømmeret på nordlige mole, hvorved skibssiden under færgens bevægelser berørte lodtømmeret. Kl. 19.50 ankom Valkyrien, kl. 20.05 var slæberen fast om bord, kl. 20.10 begyndte slæbningen, kl. 21.05 var færgen fortøjet i lejet, og slæberen blev kastet los, og slæbebåden forlod havnen. Kl. 21.15 var færgen losset, og man gik i gang med at pejle alle ballast- og tørtanke, men der blev ikke fundet nogen lækager. Samtidig blev skaderne på bagbords skibsside undersøgt, og den havde følgende udstrækning: Spanterne 40-48 inclusive, 3 spanteknæ samt skibssiden trykket ind, tre koøjer i skibssiden knust, og fenderlisten lettere trykket. Ingen skade under fenderlisten. Det beskadigede område strækker sig fra herretoilettet ved nedgangen til 2.klasses salon under dæk agter over og til og med halvdelen af postrummet. Færgen blev dykkerundersøgt ved 40. banemesterstrækning Nyborg den 24.dennes om morgenen fra kl. 08.00 til kl. 10.00, og der blev ikke konstateret nogle skader på ror, skibsbund eller skruer. På 1.lejes nordlige mole er 12 stk lodtømmer knust, og på et mindre område på sydlige mole er slid- og lodtømmer gennemslidt af fenderlisten agter, endvidere er begge pæle for begrænsningslinie af sejlløbets nordside knækket. Sluttelig kan det meddeles, at passagererne blev underrettet om uheldet over færgens højttaleranlæg af undertegnede og løbende blev orienteret om, hvilke foranstaltninger, der blev gjort for at få færgen i lejet. Endvidere blev passagererne tilbudt gratis kaffe og brød som afbigt for den ufrivillige og lange overfart. Der var ingen mistilkendegivelser fra passagererne".

Skrivelse om dykkerundersøgelse af M/F Fyn i 1.leje i Knudshoved Færgehavn:Færgens agterende, -ror og skruer, - blev nøje efterset. Styrbord skrue er helt uden defekter. Alle fire skrueblade på bagbord skrue har mindre skrammer, - hakker, vridninger-. Et af bladene har fået yderste 5 cm klippet af. Færgens hæl og rorlakke?, er sat til med ler, især i bagbord side, men der er ingen synlige skader, heller ikke af ror. Hele færgens bund ibagbord side er uden defekter. Det samme er gældende for færgens forror, og forende.
Svitzer skriver 10.marts 1978.Att: Hr skibsinspektør…. Vedrørende M/F Fyn - bjerget Knudshoved Havn 23/2 1978. Med henvisning til de førte samtaler i forbindelse med M/F Fyns grundstødning i Knudshoved Færgehavn den 23. februar 1978, fremsender vi hermed rapport over bjergningen med skitse over strandingsstedet alt vedrørende vor M/S "Valkyrien"s bjergning af M/F Fyn. Til brug for vor bedømmelse af denne bjergesag beder vi dem venligst oplyse os værdierne for skib, ladning og fragt, og så snart vi har modtaget disse oplysninger, og der i øvrigt er enighed om størrelsen af de bjergede værdier, vil vi foreslå, at et forhandlingsmøde arrangeres med henblik på en mindelig opgørelse af vor bjergeløn i denne sag. Vi hører gerne fra Dem snarest belejligt.

Rapport fra Valkyriens fører: Kl. 16.00, da Valkyrien befandt sig ved Fyenshoved på rejse fra Lindø til Kalundborg, fik Valkyrien fra sit rederi….. ordre til at sætte kursen mod Knudshoved færgehavn, hvor M/F "Fyen" var grundstødt i det nordlige færgeleje. Vind og vejr kl. 16.00, ØstSydØst styrke 6 ret svær sø. Kursen blev straks sat mod Knudshoved havn. Kl. 19.30 var Valkyrien fremme ved Knudshoved havn. En mindre slæbebåd "Jens" havde uden held forsøgt at flotbringe færgen. Med stor forsigtighed blev "Valkyrien" manøvreret ind mod færgen hvor "Valkyrien" lod gå ankeret ca. 150 meter fra færgen. Vinden var tiltaget til styrke 8-10 med meget svære haglbyger. Der stod meget sø i havnen, da vind og sø stod lige ind gennem havnehullet. Det lykkedes at få "Valkyrien"s anker til at holde og ved hjælp af ankeret, maskinen og roret blev "Valkyrien"s agterende manøvreret til færgens forskib, hvor en 10 tommer Nylontrosse ved hjælp af overhalingsende blev manet om bord i færgen og fastgjort. Kl. 20.10 var slæbeforbindelsen oprettet. "Valkyrien" hev ankeret hjem og gik an i slæberen. Maskinen blev arbejdet op til forceret fuld fart. "Valkyrien" foretog nu afslæbningsforsøg i retning ud mod havneindsejlingen….... Det lykkedes at dreje færgen 3 grader på kompasset, men yderligere drejning var ikke muligt. Føreren af færgen oplyste, at færgen var begyndt at losse vand over bord fra forreste ballast tank. I den stærke vind og svære sø, var det forbundet med ret stor fare for "Valkyrien" at manøvrere i det snævre havnebassin, hvor sigtbarheden var stærkt reduceret i sne og haglstormen. KL 20.45 meddelte færgens fører, at færgen var begyndt at dreje på grunden. "Valkyrien" nedsatte farten på maskinen. Færgen blev derefter langsomt manøvreret ind i færgelejet. Kl. 20.55 var færgen på plads og fortøjet i lejet. "Valkyrien" lod slæberen gå og sejlede til Nyborg, hvortil "Valkyrien" ankom den 23/2-78 kl. 22.15. Det skal bemærkes, at færgen befandt sig i en meget farlig og udsat position, hvor bagbord side af færgen konstant hamrede ind mod færgelejets nordlige arm.

fredag 24. februar, 1978 - søndag 5. marts, 1978
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

søndag 5. marts, 1978
Maskinreparation i Halsskov, aflyst turene 1182 og 2193.

søndag 5. marts, 1978 - fredag 10. marts, 1978
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

fredag 10. marts, 1978 - torsdag 27. april, 1978
5. Storebæltsfærge.

torsdag 27. april, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

fredag 28. april, 1978
5. Storebæltsfærge.

fredag 28. april, 1978 - søndag 30. april, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

søndag 30. april, 1978 - mandag 1. maj, 1978
2. bilfærge.

mandag 1. maj, 1978 - tirsdag 2. maj, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

tirsdag 2. maj, 1978
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 2. maj, 1978
2. bilfærge.

tirsdag 2. maj, 1978 - onsdag 3. maj, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

onsdag 3. maj, 1978
5. Storebæltsfærge.

onsdag 3. maj, 1978
2. bilfærge.

onsdag 3. maj, 1978 - torsdag 4. maj, 1978
5. Storebæltsfærge.

torsdag 4. maj, 1978
2. bilfærge.

fredag 5. maj, 1978
5. Storebæltsfærge.

fredag 5. maj, 1978
2. bilfærge.

fredag 5. maj, 1978 - torsdag 15. juni, 1978
5. Storebæltsfærge.

torsdag 15. juni, 1978 - fredag 16. juni, 1978
1. Storebæltsfærge = InterCity.

fredag 16. juni, 1978 - onsdag 12. juli, 1978
5. Storebæltsfærge.

onsdag 12. juli, 1978
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af stempelring på styrbord cylinder 6.

onsdag 12. juli, 1978 - fredag 4. august, 1978
5. Storebæltsfærge.

fredag 4. august, 1978
Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved.

fredag 4. august, 1978 - lørdag 26. august, 1978
5. Storebæltsfærge.

lørdag 26. august, 1978
Påsejlet skibet M/S RHEIA i Korsør.

lørdag 26. august, 1978 - søndag 10. september, 1978
5. Storebæltsfærge.

søndag 10. september, 1978 - mandag 11. september, 1978
Oplagt i Halsskov og renset i vandlinien.

mandag 11. september, 1978
2. bilfærge.

mandag 11. september, 1978 - søndag 1. oktober, 1978
5. Storebæltsfærge.

søndag 1. oktober, 1978
2. bilfærge.

mandag 2. oktober, 1978 - onsdag 25. oktober, 1978
5. Storebæltsfærge.

onsdag 25. oktober, 1978
Maskinreparation til søs på tur 7551, ankomst Nyborg 23.18, aflyst turene 7552 og 7561.

onsdag 25. oktober, 1978 - fredag 17. november, 1978
5. Storebæltsfærge.

fredag 17. november, 1978 - mandag 20. november, 1978
Maskinreparation af bagbord 2 stempel og cylinder parti.

mandag 20. november, 1978 - torsdag 14. december, 1978
5. Storebæltsfærge.

torsdag 14. december, 1978 - mandag 18. december, 1978
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinder 4 og stempel.

mandag 18. december, 1978 - tirsdag 2. januar, 1979
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 2. januar, 1979 - torsdag 4. januar, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

torsdag 4. januar, 1979
Brand i styrbord skylleluftrør ved anløb af Knudshoved kl. ca. 18.30. Sejlede tom til Halsskov kl. 21.09.

torsdag 4. januar, 1979 - mandag 22. januar, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

mandag 22. januar, 1979
Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved.

mandag 22. januar, 1979 - fredag 26. januar, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

fredag 26. januar, 1979
Sad fast i isen i 2 ½ time.

fredag 26. januar, 1979 - lørdag 27. januar, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

lørdag 27. januar, 1979 - søndag 28. januar, 1979
Maskinreparation i Halsskov, udskiftning af styrbord cylinderparti 5.

søndag 28. januar, 1979 - onsdag 14. februar, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

onsdag 14. februar, 1979
Ud af drift om morgenen på grund af isen.

onsdag 14. februar, 1979 - mandag 26. februar, 1979
Oplagt ved Fæstningen, da isen i Storebælt umuliggjorde sejlads.

mandag 26. februar, 1979 - fredag 9. marts, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

fredag 9. marts, 1979 - søndag 11. marts, 1979
Reparation i Halsskov af styrbord cylinder 2, dæksel og foring skiftet.

søndag 11. marts, 1979 - onsdag 14. marts, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

onsdag 14. marts, 1979
Hårdt anløb/påsejling af leje 1 i Knudshoved.

onsdag 14. marts, 1979 - torsdag 29. marts, 1979
5. Storebæltsfærge.

torsdag 29. marts, 1979 - fredag 30. marts, 1979
Ud af drift efter tur 7561 og tom til Halsskov.

fredag 30. marts, 1979 - søndag 1. april, 1979
Reparation i Halsskov, styrbord 2 og styrbord 6 cylinder skiftet, styrbord 6 stempel overpart.

søndag 1. april, 1979 - lørdag 7. april, 1979
8. Storebæltsfærge, sejlads på begge overfarter.

lørdag 7. april, 1979 - tirsdag 1. maj, 1979
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 1. maj, 1979 - tirsdag 8. maj, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

tirsdag 8. maj, 1979 - søndag 13. maj, 1979
5. Storebæltsfærge.

mandag 14. maj, 1979
Aflyst 1 dobbelttur for reparation af saltvandsrør.

mandag 14. maj, 1979 - fredag 18. maj, 1979
Sejlede en kombination af 2. bilfærge og 5. Storebæltsfærge (begge overfarter).

fredag 18. maj, 1979 - lørdag 26. maj, 1979
5. Storebæltsfærge.

søndag 27. maj, 1979
Forsejlet fra Korsør kl. 10.00, ankom Nakskov kl. 14.00.

søndag 27. maj, 1979 - mandag 28. maj, 1979
Nakskov værft.

mandag 28. maj, 1979 - onsdag 20. juni, 1979
I Nakskov værfts dok I, årligt eftersyn.

onsdag 20. juni, 1979 - lørdag 23. juni, 1979
Nakskov værft.

lørdag 23. juni, 1979
Forsejlet fra Nakskov kl. ca. 08.00, ankom Korsør kl. 12.25.

lørdag 23. juni, 1979 - mandag 25. juni, 1979
Oplagt i Korsør leje 1 (lørdag-mandag).

mandag 25. juni, 1979 - lørdag 30. juni, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 30. juni, 1979 - mandag 2. juli, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 2. juli, 1979 - lørdag 7. juli, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 7. juli, 1979 - mandag 9. juli, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 9. juli, 1979 - lørdag 14. juli, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 14. juli, 1979 - mandag 16. juli, 1979
Indsat på Halsskov-Knudshoved overfarten.

mandag 16. juli, 1979 - lørdag 21. juli, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 21. juli, 1979 - mandag 23. juli, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 23. juli, 1979 - tirsdag 24. juli, 1979
5. Storebæltsfærge.

tirsdag 24. juli, 1979
3. Storebæltsfærge = InterCity, turene 107-112-131-136. 5. Storebæltsfærge = 2 dobbeltture ved biloverfarten.

tirsdag 24. juli, 1979 - onsdag 25. juli, 1979
3. Storebæltsfærge = InterCity, turene 183-180-195-7372-7311.

onsdag 25. juli, 1979 - lørdag 28. juli, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 28. juli, 1979 - mandag 30. juli, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 30. juli, 1979 - lørdag 4. august, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 4. august, 1979 - mandag 6. august, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 6. august, 1979 - lørdag 11. august, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 11. august, 1979 - mandag 13. august, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 13. august, 1979 - lørdag 18. august, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 18. august, 1979 - mandag 20. august, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 20. august, 1979 - lørdag 25. august, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 25. august, 1979 - mandag 27. august, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 27. august, 1979 - lørdag 1. september, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 1. september, 1979 - mandag 3. september, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 3. september, 1979 - lørdag 8. september, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 8. september, 1979 - mandag 10. september, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 10. september, 1979 - lørdag 15. september, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 15. september, 1979 - mandag 17. september, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 17. september, 1979 - lørdag 22. september, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 22. september, 1979 - mandag 24. september, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 24. september, 1979 - lørdag 29. september, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 29. september, 1979 - mandag 1. oktober, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 1. oktober, 1979 - lørdag 6. oktober, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 6. oktober, 1979 - mandag 8. oktober, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 8. oktober, 1979 - lørdag 13. oktober, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 13. oktober, 1979 - mandag 15. oktober, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 15. oktober, 1979 - lørdag 20. oktober, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 20. oktober, 1979 - mandag 22. oktober, 1979
Oplagt i Korsør (lørdag-mandag).

mandag 22. oktober, 1979 - lørdag 27. oktober, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 27. oktober, 1979 - mandag 29. oktober, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 29. oktober, 1979
Påsejlede betonhjørnet ud for kabeldepotet under udsejling fra Fæstningen.

mandag 29. oktober, 1979 - lørdag 3. november, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 3. november, 1979 - mandag 5. november, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 5. november, 1979 - lørdag 10. november, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 10. november, 1979 - mandag 12. november, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 12. november, 1979 - lørdag 17. november, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 17. november, 1979 - mandag 19. november, 1979
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 19. november, 1979 - lørdag 24. november, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 24. november, 1979 - mandag 26. november, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 26. november, 1979 - lørdag 1. december, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 1. december, 1979 - mandag 3. december, 1979
Oplagt i Nyborg (lørdag-mandag).

mandag 3. december, 1979 - lørdag 8. december, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 8. december, 1979 - mandag 10. december, 1979
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 10. december, 1979 - lørdag 15. december, 1979
5. Storebæltsfærge.

lørdag 15. december, 1979 - mandag 17. december, 1979
Oplagt i Nyborg (lørdag-mandag).

mandag 17. december, 1979 - lørdag 22. december, 1979
5. Storebæltsfærge.

søndag 23. december, 1979 - onsdag 2. januar, 1980
Oplagt i Knudshoved (lørdag-onsdag).

onsdag 2. januar, 1980 - lørdag 5. januar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 5. januar, 1980 - mandag 7. januar, 1980
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 7. januar, 1980 - lørdag 12. januar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 12. januar, 1980 - mandag 14. januar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 14. januar, 1980 - lørdag 19. januar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 19. januar, 1980 - mandag 21. januar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 21. januar, 1980 - lørdag 26. januar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 26. januar, 1980 - mandag 28. januar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 28. januar, 1980 - lørdag 9. februar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 9. februar, 1980 - mandag 11. februar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 11. februar, 1980 - torsdag 14. februar, 1980
5. Storebæltsfærge.

torsdag 14. februar, 1980
Oplagt ved Fæstningen for reparation af bagbord 3 brændoliepumpeknast.

torsdag 14. februar, 1980 - lørdag 16. februar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 16. februar, 1980 - mandag 18. februar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 18. februar, 1980 - lørdag 23. februar, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 23. februar, 1980 - mandag 25. februar, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 25. februar, 1980 - lørdag 1. marts, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 1. marts, 1980 - mandag 3. marts, 1980
Sejlads på biloverfarten (Knudshoved forsinket fra Rødby overfarten).

mandag 3. marts, 1980 - lørdag 8. marts, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 8. marts, 1980 - mandag 10. marts, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 10. marts, 1980 - lørdag 15. marts, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 15. marts, 1980 - mandag 17. marts, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 17. marts, 1980 - lørdag 22. marts, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 22. marts, 1980 - mandag 24. marts, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 24. marts, 1980 - lørdag 29. marts, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 29. marts, 1980 - mandag 31. marts, 1980
Oplagt i Knudshoved (lørdag-mandag).

mandag 31. marts, 1980 - torsdag 3. april, 1980
5. Storebæltsfærge.

torsdag 3. april, 1980 - mandag 7. april, 1980
Oplagt ved Fæstningen (torsdag-mandag).

mandag 7. april, 1980 - lørdag 12. april, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 12. april, 1980 - mandag 14. april, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 14. april, 1980 - lørdag 19. april, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 19. april, 1980 - mandag 21. april, 1980
Oplagt i Nyborg (lørdag-mandag).

mandag 21. april, 1980 - lørdag 26. april, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 26. april, 1980 - mandag 28. april, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 28. april, 1980 - fredag 2. maj, 1980
5. Storebæltsfærge.

fredag 2. maj, 1980 - søndag 4. maj, 1980
Oplagt ved Fæstningen (fredag-søndag).

søndag 4. maj, 1980 - lørdag 10. maj, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 10. maj, 1980 - mandag 12. maj, 1980
Oplagt ved Fæstningen (lørdag-mandag).

mandag 12. maj, 1980 - lørdag 17. maj, 1980
5. Storebæltsfærge.

søndag 18. maj, 1980
Forsejlet fra Korsør kl. ca. 10.00 til Helsingør værft.

søndag 18. maj, 1980 - lørdag 31. maj, 1980
Helsingør værft.

lørdag 31. maj, 1980
Forsejlet fra Helsingør kl. ca. 08.00 til Korsør.

lørdag 31. maj, 1980 - mandag 2. juni, 1980
Oplagt ved Storebælt.

mandag 2. juni, 1980 - onsdag 18. juni, 1980
5. Storebæltsfærge.

onsdag 18. juni, 1980 - mandag 7. juli, 1980
Oplagt ved Fæstningen (som følge af strejke blandt overenskomstansatte).

mandag 7. juli, 1980
Forhalet fra Fæstningen til Halsskov.

tirsdag 8. juli, 1980 - søndag 13. juli, 1980
Oplagt i Halsskov.

mandag 14. juli, 1980 - lørdag 2. august, 1980
4. Storebæltsfærge.

lørdag 2. august, 1980 - mandag 4. august, 1980
Oplagt ved Fæstningen.

mandag 4. august, 1980 - lørdag 9. august, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 9. august, 1980 - mandag 11. august, 1980
Oplagt ved Fæstningen.

mandag 11. august, 1980 - lørdag 18. oktober, 1980
5. Storebæltsfærge.

lørdag 18. oktober, 1980 - mandag 27. oktober, 1980
Oplagt ved Fæstningen.

mandag 27. oktober, 1980 - søndag 16. november, 1980
5. Storebæltsfærge.

mandag 17. november, 1980 - tirsdag 18. november, 1980
1. Storebæltsfærge = InterCity.

tirsdag 18. november, 1980 - onsdag 10. december, 1980
5. Storebæltsfærge.

onsdag 10. december, 1980 - lørdag 13. december, 1980
6. Storebæltsfærge.

lørdag 13. december, 1980 - søndag 14. december, 1980
Oplagt i Knudshoved til nat efter 14. december.

søndag 14. december, 1980 - mandag 15. december, 1980
Sejlede til Nyborg og overførte tog 1502 til Korsør.

mandag 15. december, 1980
6. Storebæltsfærge.

mandag 15. december, 1980
Hårdt anløb af Halsskov leje 3.

mandag 15. december, 1980 - lørdag 20. december, 1980
6. Storebæltsfærge.

lørdag 20. december, 1980 - mandag 5. januar, 1981
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

mandag 5. januar, 1981 - søndag 18. januar, 1981
5. Storebæltsfærge.

søndag 18. januar, 1981
Sejlede en tur med InterCity-tog.

søndag 18. januar, 1981 - onsdag 18. februar, 1981
5. Storebæltsfærge.

onsdag 18. februar, 1981
2. Storebæltsfærge = InterCity.

onsdag 18. februar, 1981 - torsdag 19. februar, 1981
6. Storebæltsfærge.

torsdag 19. februar, 1981 - onsdag 1. april, 1981
5. Storebæltsfærge.

onsdag 1. april, 1981 - onsdag 8. april, 1981
Oplagt i leje 1 i Nyborg.

onsdag 8. april, 1981
Direktoratet for Statens Skibstilsyn meddeler: Vedrørende transport af militærmateriel. Under henvisning til selskabets skrivelse af 27. marts 1981 skal man meddele, at statens skibstilsyn kan tillade nævnte transport på vilkår, at der kun transporteres ammunition af sikkerhedstypen, at stuvnings- og separeringsbestemmelserne i "Memorandum of Understanding" følges samt at skibene kun medfører militært personale samtidig. (Betyder at der godt måtte være militært personale sammen med ammunition, der ellers kun måtte overføres på færger uden passagerer).

onsdag 8. april, 1981 - søndag 31. maj, 1981
Oplagt i leje 1 i Nyborg.

søndag 31. maj, 1981
Forhalet fra Nyborg leje 1 til jernbanefærgeleje for ombordsætning af værftsvogne, derfra forsejlet kl. 10.00 til Fredericia.

søndag 31. maj, 1981 - lørdag 27. juni, 1981
Fredericia værft.

lørdag 27. juni, 1981
Forsejlet fra Fredericia kl. 08.00 til Korsør leje 3 kl. ca. 15.00 for ilandtagning af værftsvogne, derfra forhalet til Fæstningen i Korsør.

lørdag 27. juni, 1981 - fredag 7. august, 1981
Oplagt ved Fæstningen.

fredag 7. august, 1981 - mandag 14. september, 1981
7. Storebæltsfærge.

mandag 14. september, 1981
Reparation i Halsskov.

mandag 14. september, 1981 - fredag 18. september, 1981
7. Storebæltsfærge.

fredag 18. september, 1981
Oplagt i Knudshoved leje 2 p.g.a. stærk vind (2174.2, 1190.2 og 2201.2 aflyst).

fredag 18. september, 1981 - torsdag 24. september, 1981
Oplagt i Knudshoved leje 2.

torsdag 24. september, 1981 - onsdag 30. september, 1981
7. Storebæltsfærge.

onsdag 30. september, 1981 - mandag 4. januar, 1982
Oplagt i Nyborg leje 1.

mandag 4. januar, 1982
Direktoratet for Statens Skibstilsyn meddeler: At man den 4. januar 1982 har udstedt "særlig tilladelse til transport af farligt gods" i henhold til "Memorandum om transport af farligt gods med ro-ro skibe i Østersøområdet" for ….... (heriblandt M/F Fyn).

mandag 4. januar, 1982 - mandag 8. marts, 1982
Oplagt i Nyborg leje 1.

mandag 8. marts, 1982 - torsdag 18. marts, 1982
5. Storebæltsfærge.

torsdag 18. marts, 1982 - tirsdag 30. marts, 1982
Oplagt ved oplæggerpladsen i Halsskov.

tirsdag 30. marts, 1982
Forsejlet fra Halsskov kl. ca. 09 til Frihavnen, ankomst ca. kl. 20.

tirsdag 30. marts, 1982 - torsdag 1. april, 1982
Frihavnen-Malmø overfarten i døgnsejlads som ekstrafærge. Lå i godt 7 timer døgn i Malmø mens man arbejdede med at tilpasse broklap til færge (færgen havde ellers anløbet natten før).

torsdag 1. april, 1982 - fredag 2. april, 1982
Forsejlet fra Frihavnen kl. ca. 21 til Halsskov, ankomst kl. ca. 08.30.

fredag 2. april, 1982
2. bilfærge Halsskov-Knudshoved, sidste sejlads på denne overfart.

fredag 2. april, 1982 - onsdag 14. april, 1982
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

onsdag 14. april, 1982 - fredag 16. april, 1982
5. Storebæltsfærge.

lørdag 17. april, 1982 - søndag 18. april, 1982
Oplagt på oplæggerpladsen i Halsskov.

søndag 18. april, 1982
7. Storebæltsfærge.

søndag 18. april, 1982
Sidste sejlads på Korsør-Nyborg, færgen overførte lyntog begge veje.

mandag 19. april, 1982
Forsejlet fra Korsør kl. ca. 01.00 til Københavns Frihavn ankomst ca. kl. 12.00.

mandag 19. april, 1982 - fredag 30. april, 1982
Frihavnen-Malmø overfarten med 4 dobbeltture på mandage-fredage, sidste sejlads som færge.

fredag 30. april, 1982 - lørdag 1. maj, 1982
Forsejlet fra Københavns Frihavn kl. ca. 22.00, ankomst Nyborg leje 1 kl. ca. 08.00.

lørdag 1. maj, 1982 - mandag 5. juli, 1982
Oplagt i Nyborg leje 1.

mandag 5. juli, 1982
Forsejlet fra Nyborg kl. ca. 12.00 til Svendborg.

mandag 5. juli, 1982 - fredag 16. juli, 1982
Svendborg værft. Statens skibstilsyn, der på dette værftsophold skulle overtage færgen, stillede så mange krav at det ville koste millioner at udbedre disse, hvorefter DSB valgte at opgive eftersynet og forsejle færgen til Nyborg (via Korsør for bunkring af olie).

fredag 16. juli, 1982
Forsejlet Svendborg-Korsør-Nyborg.

fredag 16. juli, 1982 - fredag 24. februar, 1984
Oplagt i Nyborg leje 1.

fredag 24. februar, 1984
Stole overført til Halsskov (der lå i Nyborg leje 2).

fredag 24. februar, 1984 - mandag 5. marts, 1984
Oplagt i Nyborg leje 1.

mandag 5. marts, 1984
Rederitjenesten meddeler, at alt vedligehold, inspektion med mere af færgen skal stoppes snarest, og at færgen skal henligge som nu i Nyborg indtil videre.

mandag 5. marts, 1984 - februar, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

februar, 1985
Udbudt til salg.

februar, 1985 - marts, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

marts, 1985
Effekter fra Fyn overført til overfartsmuseet i Korsør.

marts, 1985 - fredag 12. april, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

fredag 12. april, 1985
16 personer/firmaer/selskaber har budt på færgen ved budfristens ophør.

fredag 12. april, 1985 - onsdag 1. maj, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

onsdag 1. maj, 1985
Solgt til Henri Hansen og Niels Nygaard I/S, København for 1,3 mio. kr til brug som hotelskib, men køberne måtte opgive projektet.

onsdag 1. maj, 1985 - fredag 9. august, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

fredag 9. august, 1985
Solgt til Fekete og Co A/S i Tønsberg som forsyningsskib og olieboreplatform.

fredag 9. august, 1985 - torsdag 15. august, 1985
Oplagt i Nyborg leje 1.

torsdag 15. august, 1985
Slæbt fra Nyborg om eftermiddagen til Sandefjord af slæbebåden Bob.

1985
Omdøbt til To Skorsteiner af Tønsberg.

december, 1985 - onsdag 1. januar, 1986
Slæbt til Romdrup kajanlæg ved Aalborgs Grønlandshavn af Fru Olsen.

onsdag 1. januar, 1986 - lørdag 29. marts, 1986
Overdelen skåret ned af firmaet Flemming Venneberg i Mou.

1986
Skroget (underdelen) fik navnet To Sko.

1986
Skroget slæbt til Norge for transport af klippeblokke ved havnebyggeri.

lørdag 21. marts, 1987
Under bugsering af Fred Flintstone med en last granit, sunket ud for Hanstholm på godt 17 meter vand, efter at der opstod en læk i forskibet. Vraget ligger ca. 10 sømil vest af Hanstholm, og er brækket i to dele.

søndag 14. august, 1988
Prammen udslettet af det norske skibsregister.

fredag 6. september, 1991
Søfart nævner at man overvejer at hæve To Sko med Stanislav Udin, men efter alt hvad der vides, skete det ikke.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen

Generelle informationer om FynOprettet: 24. februar 2020.
21 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS