Fritz Juel

Værft: Burmeister & Wain Skibsværft A/S, København, Danmark.
Nybygning nr. 76.

Leveret: 1873.

Status: Ophugget.

Navn

Fritz Juel (8. februar, 1873 - 17. juli, 1947)

Ruter

Svendborg - Vindeby (1873 - 1926)
Svendborg - Vindeby (afløserfærge) (1926 - 1947)

Rederier

Carl Frederik Sophus Vilhelm Baron Juel-Brockdorff, Taasinge, Danmark (8. februar, 1873 - 7. september, 1928)
Interessentskab mellem Svendborg, Bregninge, Bjerreby og Landet Kommuner vedrørende Færgefarten Svendborg - Vindeby, Danmark (7. september, 1927 - 17. juli, 1947)

Hændelser og særlige begivenheder

8. februar, 1873
Bilbrev udstedt, København.

8. februar, 1873
Registerbog: Stamhuset Thorseng, Taasinge. Beridderen af Thorseng, Kammerherre, Lehnsbaron, C Juel-Brockdorff ifølge Bilbrev, dat Kjøbenhavn 8. Feb. 1873 jfr. Nationalitets- og Ejendomserklæring af 29. Marts 1893. Registreret 1. Jan 1894 i Henhold til Lovens § 69.

30. august, 1918
Rettelse i registerbog: Jf Anm af 30/8 1918, anm 3/9 1918, registr. 19/9 sA besidder Stamhuset ...?... Carl Frederik Sophus Vilhelm Baron Juel-Brockdorff St. Jørgens pr Svendborg (...?... 21/9 1905).

7. september, 1925
Fra registerbog: Ejer: Interessentskabet mellem Svendborg, Bregninge, Bjerreby og Landet Kommuner vedrørende Færgefarten Svendborg - Vindeby (jfr. Overenskomst af 7/9 1925 og 6/19 sA) iflg Overdragelsesdokument dat. Svendborg d 3/9 1926 fra C. F. S. V Baron Juel-Brockdorff. Anmeldt til registret 27. februar 1928, registreret 27. marts 1928.

17. juli, 1947
Skøde for salg til Svendborg Skibsværft, anmeldt til skibsregistret 24. november, registreret 25. november. Maskinen blev udtaget, og færgen blev skåret ned og skroget anvendt som malerpram.

11. september, 1948
Udslettet fra registret. I registerbogen kan læses: Ifølge Skrivelse af 11/9 1948 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart er dette Skib efter at være ombygget til Pram i medfør af § 7, 1. Stk i Lov om Skibes Registrering af 1. April 1892 med Ændringer af 4. Maj 1927 Jf § 1 i Bekendtgjørelse Nr. 301 af 16. December 1927 fritaget for Registrering, hvorfor det udslettes af Registret i Henhold til Skibsregistreringskontorets Beslutning af 14. September 1918. Certifikatet er afleveret og ugyldiggjort.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NJPH (1873 - 1933)
OYDK (1934 - 1947)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1873 - 1947)

Hjemsted

Svendborg (1873 - 1947)

Dimensioner

Længde overalt: 18,8 m, Bredde: 4,3 m, Dybde: 1,8 m

Tonnage

BRT: 36,52, NRT: 20,44 (1873)
BRT: 36,52, NRT: 17,35 (29. oktober, 1918)

Kapacitet

? passagerer, 2-3 personbiler

Maskineri

1 stk. 2-cylindret højtryks B&W dampmaskine, 40 ihk
2 stk. sidehjul

Billeder af Fritz Juel

 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
Fritz Juel
 Fritz Juel
(model)
Fritz Juel
 Fritz Juel
(model)
Fritz JuelOprettet: 28. november 2009. Senest revideret: 19. oktober 2018.
20 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS