Hammershus

Værft: Burmeister & Wain Skibsværft A/S, København, Danmark.
Nybygning nr. 622.

Søsat: 8. februar, 1936.
Leveret: 31. maj, 1936.

Status: Ophugget.

Navne

Hammershus (31. maj, 1936 - januar, 1944)
Buea (januar, 1944 - marts, 1946)
Hammershus (marts, 1946 - december, 1963)
Henrik Gerner (A 542) (december, 1963 - 8. april, 1976)

Ruter

Rønne - København (juni, 1936 - januar, 1944)
Moderskib for undervandsbåde (januar, 1944 - maj, 1945)
Troppetransport for de allierede (maj, 1945 - marts, 1946)
Rønne - København (oktober, 1947 - 1958)
Krydstogter (september, 1958 - 1960)
Afløserfærge (1961 - 1963)
Moderskib for undervandsbåde (12. juni, 1965 - 31. maj, 1975)

Rederier

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S (66-bådene), Rønne, Danmark (31. maj, 1936 - december, 1963)
Beslaglagt: Deutsche Kriegsmarine (det tyske søværn), Tyskland (2. juli, 1944 - 3. april, 1945)
Det danske søværn, Danmark (8. januar, 1964 - 8. april, 1976)

Hændelser og særlige begivenheder

onsdag 27. maj, 1936
Anmeldt til skibsregistret, registreret 29. maj.

søndag 4. august, 1940
Alvorligt beskadiget ved minesprængning i Øresund. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses: Paa Rejse fra København til Rønne med Stykgods og Passagerer.
Havareret ved Eksplosion og sat paa Grund d. 4/8 40 i Sundet.
Søforhør i København d. 9/8 40. Kl. 4.55, da Hammershus befandt sig ca. 1/4 Sm. S. for Middelgrunden, indtraf en voldsom Eksplosion midtskibs, og alt Lys om Bord gik ud. Der blev straks slaaet »Stop« paa Maskintelegrafen; men da Ordren ikke blev udført i Maskinen, blev Hovedstopventilen paa Baaddækket lukket. Det blev forsøgt at dreje Skibet ind mod Middelgrunden; men Styremaskinen virkede ikke. Redningsbaadene blev derfor gjort klar, og Passagererne fik udleveret Redningsbælter. Samtidig udsendtes Nødsignal pr. Radio, og da der ikke opnaaedes nogen Forbindelse, hejstes det internationale Flagsignal »N C«. Kl. 5.15 kom S/S »Benedikt«, Lodsbaaden samt et Par andre Fartøjer til Undsætning. S/S »Benedikt« og Lodsbaaden fik Trosser om Bord og bugserede Hammershus indefter. Under Bugseringen blev samtlige Passagerer overført til Benedikt. Da det viste sig, at Vandet steg i Agterskibet og Maskinrummet, blev Hammershus, der da havde ca. 14° Slagside, sat paa Grund paa Stubben, hvorefter Bb.s Anker blev stukket ud. Kl. ca. 9.00 kom en Bjergningsdamper til Stede, og der blev rigget Pumper til. Der lænsedes derefter Natten igennem fra Maskinrum og Agterlast. En Dykkerundersøgelse viste, at Søventilen til Maskinen var bortsprængt og adskillige Nagler i Agterskibet slaaet læk. D. 5/8 om Morgenen svajede Skibet op for Ankeret. Kl. 17.00 kom Lods og Slæbebaad ud, Ankeret med 15 Favne Kæde blev sjæklet ud, forsynet med Ankerbøje og stukket fra, hvorefter Hammershus blev bugseret i Havn.
Anm. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.

januar, 1944
Beslaglagt af Oberkommando der Kriegsmarine.

maj, 1945
Genfundet i Flensborgfjorden, og anvendt af de allierede til troppetransporter.

marts, 1946
Tilbageleveret til 66-selskabet. Efterfølgende istandsat hos B&W i København.

lørdag 22. februar, 1964
Anmeldt 22. februar, registreret 24. februar slettet fra registret som overgået til varig anvendelse som krigsskib.

1965
Ombygget til moderskib for u-både.

lørdag 31. maj, 1975 - onsdag 7. april, 1976
Oplagt ved Holmen.

onsdag 7. april, 1976 - torsdag 8. april, 1976
Slæbt til ophugning hos H.J. Hansen i Odense. Ophugning påbegyndt medio 1976.

Supplerende oplysninger

Design

Kay Fisker: indretning

Kendingssignaler

OYSH (maj, 1936 - december, 1963)
OUCD (december, 1963 - april, 1976)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (maj, 1936 - april, 1976)

Hjemsted

Rønne (maj, 1936 - december, 1963)

Dimensioner

Længde: 78,7 m, Bredde: 12,59 m, Dybde: 4,6 m (1936)
Længde: 80,04 m, Bredde: 12,59 m, Dybde: 4,6 m (1958)

Tonnage

BRT: 1775, NRT: 1078, DW: 500 (1936)
BRT: 1726, NRT: 985, DW: 500 (1958)

Kapacitet

900 passagerer, 300 køjepladser, 20 personbiler

Fart

Fart: 14,5 knob

Maskineri

1 stk. 6-cylindret 2SA B&W diesel, 2250 hk
1 stk. propel

Billeder af Hammershus

Oprettet: 10. oktober 2008. Senest revideret: 14. januar 2024.