Anø

Bookmark and Share
Værft: Svendborg Skibsværft A/S, Danmark.
Nybygning nr. 38.

Leveret: 23. april, 1934.

Status: Forlist.

Navn

Anø (23. april, 1934 - 21. august, 1940)

Ruter

Grenå - Anholt (1934 - 1940)
Aalborg - Anholt - København (1934 - 21. august, 1940)

Rederi

Rederiet Anholt A/S, København, Danmark (23. april, 1934 - 21. august, 1940)

Hændelser og særlige begivenheder

30. marts, 1940: Grundstødt i Linfjorden. I Dansk Søulykke-Statstik kan læses: Paa Rejse fra Aalborg til København med Stykgods. Grundstødt d. 30/3 40 i Limfjorden.
Søforklaring og Søforhør i Frederikshavn d. 9/4 40. Kl. 1.00, da A. befandt sig i Engholm V.-lige Fyrlinie, blev det Taage. Maskinen, der gik Fuld Kraft Frem blev sat paa Langsomt Frem, og ved Hjælp af Loddet sejledes rundt Bredhage i 12 m Vand. Kl. 1.30 loddedes 9 m og derefter 7 m Vand, og Maskinen kastedes Bak, men umiddelbart efter tog Skibet Grunden. Efter at have bakket i ca. 10 Minutter kom A. flot, og da der loddedes 9 m og derefter 12 m Vand, stoppedes Maskinen. Kort efter loddedes 9 m og derefter 7 m Vand, og Maskinen blev sat paa Fuld Kraft Frem; men umiddelbart efter tørnede A. med Agterenden Grunden, uden at blive staaende. Ved Grundstødningen blev Roret beskadiget.
Anm. Ministeriet maa antage, at Grundstødningen skyldes Taage.

21. august, 1940: Minesprængt ved Hals Barre. Skibet sank i løbet af et par minutter. Tre danskere og en tysk soldat omkom. 8 mand reddet. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses: Paa Rejse fra København til Aalborg med Stykgods og Passagerer. Sunket efter Eksplosion d. 21/8 40 i Kattegat; 4 Omkomne.
Søforhør i Grenaa d. 22/8 40. Forlisanmeldelse dat. København d. 19/5 41. Kl. 11.30, medens A. laa opankret ca. 5-600 m NV. for Hals Barre Fyr. indtraf en Eksplosion under Agterskibet, der blev saa stærkt beskadiget, at Skibet sank i Løbet af 2—3 Minutter. Af de ombordværende 12 Mand lykkedes det 8 Mand af Besætningen, som befandt sig paa Dækket, at komme bort fra Skibet ved Hjælp af Baade og Flaader. De paagældende blev kort efter optaget af en tililende Damper, medens al Eftersøgning efter de øvrige 4 Mand var forgæves.
Anm. 1. De omkomne er: Maskinmester Oscar Krabbe Nielsen og Hovmester Niels Andersen Hansen, begge af København, Passager Knud Jensen af Nørre Sundby samt tysk Soldat Herbert Neuser.
Anm. 2. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager.

oktober, 1940: Hævet Em. Z. Svitzer for bugsering til Svendborg værft.

3. november, 1940: Sank på 15 meter vand nær Fornæs under bugsering i hårdt vejr. Herefter opgivet. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses: Under Bugsering fra Hals til Svendborg. Sunket og forlist d. 3/11 40 i Kattegat.
Søforklaring i Kalundborg d. 9/11 40. Kl. 4.45, da A. hængende i Løftepontonerne »Odin« og »Thor« og bugseret af S/S »Svava« og S/S »Bien« under en stormende SØ.-lig Kuling befandt sig ca. 11,5 Sm. NØ.t.N.½N. af Fornæs Fyr, brækkede et af Løftetovene, der bar Skibet. Kl. 5.15 brækkede de 3 andre Løftetove, og A. sank paa 15 m Vand.
Anm. Ministeriet maa antage, at Forliset skyldes Vejrforholdene.

19. maj, 1941: Slettet af registret som forlist.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

OYIH (23. april, 1934 - 21. august, 1940)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (23. april, 1934 - 21. august, 1940)

Hjemsted

Grenå (23. april, 1934 - 21. august, 1940)

Dimensioner

Længde overalt: 37,6 m, Bredde: 6,8 m, Dybgang: 2,4 m

Tonnage

BRT: 189, NRT: 120, DW: 178

Kapacitet

34 passagerer

Fart

Fart: 10 knob

Maskineri

1 stk. 6-cylindret 4SA Bukh diesel, 230 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

stål

Billeder af Anø

 Anø
(model)
Anø
 Anø
(søsætning)
Anø
 Anø
(søsætning)
Anø
 Anø
Anø
 Anø
Anø
 Anø
AnøOprettet: 7. marts 2015. Senest revideret: 13. juli 2019.
51 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS