Marselisborg

Bookmark and Share
Værft: Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg, Sverige.
Nybygning nr. 107.

Leveret: maj, 1897.

Status: Ophugget.

Navn

Marselisborg (26. maj, 1897 - 2. september, 1941)

Ruter

Århus - Varna - Ørnereden - Moesgård (8. maj, 1897 - 1939)
Århus - Riis Skov (også) (ca. 1898 - 1904)

Rederier

Aktieselskabet Turisten, Århus, Danmark (26. maj, 1897 - 10. maj, 1941)
A/S Fiskbæk Briketfabrik, Aarhus, Danmark (10. maj, 1941 - 2. september, 1941)

Hændelser og særlige begivenheder

4. maj, 1897 - 11. maj, 1897: Bilbrev udstedt. Datering for bilbrev angives i registerbogen både som 4. maj og 11. maj (to forskellige steder på samme side). Anmeldt til skibsregistret 21. maj, registreret 26. maj.

12. maj, 1897: Maal Bevis udstedt, Aarhus.

2. juni, 1897: Nationalitets- og Registrerings-Certifikat udstedt.

22. juli, 1902: Notits i Jyllands Posten: "Turisten"s Dampbaade
I Gaar noget efter Middagstid druknede en Kone, idet hun faldt - eller sprang - ud fra Dampbaaden "Marselisborg", da denne var på Vejen ud til Riis Skov nord for Aarhus. Forsøgene på at redde hende var frugtesløse; da man fik hende bjærget om Bord i Damperen, var hun død.
Vi skulde ikke have omtalt denne uhyggelige Begivenhed, dersom den ikke gav Anledning til at paatale forskjellige uansvarlige Forhold, der klæbe ved de to Skovdampere "Turisten" og "Marselisborg".
Det viste sig nemlig i Gaar, at den Redningsbaad, der er anbragt på Damperne, er til ingen Verdens Nytte, idet det var umuligt at faa Baaden i Vandet saa hurtigt, at den - selv under langt gunstigere Omstændigheder - kunde have gjort den ringeste Nytte. For det Første er den fastgjort saa forsvarligt, som om man ikke har tænkt sig Muligheden af nogen Sinde at faa Brug for den. Og for det Andet mangler der fuldstændig Mandskab til at gjøre den klar og betjene den.
De to Dampbaade betjenes foruden af de to Kaptajner kun af en enkelt voxen Person; ellers kun af Drenge og unge Fyre, der kunne være meget gode til Billetsalget, men som absolut ikke ere paa deres Plads i det Øjeblik, da der indtræffer et eller andet Usædvanligt. Det er uforsvarligt, navnlig i Betragtning af, at saa mange Mennesker Sommeren igjennem betro deres Liv til de smaa Baade. der tilmed jævnligt ere overfyldte.
Man har ofte undret til over, at det gaar godt med de Dampere. Det er dog vist ikke værd at afvente en virkelig Ulykke, inden der overfor Aktieselskabet rejses Krav om mere betryggende Forhold.

10. august, 1940: Aktieselskabet Turisten trådte i likvidation.

10. maj, 1941: Solgt til Fiskbæk Briketfabrik (der havde hovedkontor i Aarhus) for 10.000 kr. Maskinen blev udtaget og anvendt som drifkraft på briketfabrikken. Skøde for salg dateret 10. maj, anmeldt til registret 23. maj, registreret 2. september.

2. september, 1941: I registerbogen kan læses: Ifg. Anmeldelse dat. Aarhus 7/8 fra selskabet (dvs. Fiskbæk Briketfabrik), er dette Skib ophugget jvf. Skr. af 28. s. M. fra Aarhus Shipping Company ved O.I.P. Larsen og Attest af s. D. fra Aarhus Toldkontrol. Som Følge heraf udslettes Skibet af Skibsregistret i Medfør af Skibsregistreringskontorets Beslutning af 2/9 1941. Certifikatet afleveret og ugyldiggjort.

Supplerende oplysninger

Kaldesignaler

NJBS (26. maj, 1897 - 1933)
OUIW (1934 - 2. september, 1941)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (26. maj, 1897 - 2. september, 1941)

Hjemsted

Århus (26. maj, 1897 - 2. september, 1941)

Dimensioner

Længde: 18,8 m, Bredde: 5,2 m, Dybgang: 1,7 m

Tonnage

BRT: 39,62, NRT: 21,77

Kapacitet

200 passagerer

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound Eriksberg dampmaskine, 50 ihk
1 stk. fastbladet propel

Skrog

stål

Billeder af Marselisborg

 Marselisborg
Marselisborg
 Marselisborg
Marselisborg
 Turisten Marselisborg
(i dok)
Turisten
Marselisborg
 Marselisborg Turisten J.P. Petersen
Marselisborg
Turisten
J.P. Petersen
 Marselisborg
MarselisborgOprettet: 16. oktober 2015. Senest revideret: 10. november 2018.
107 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS