Ellen
© Foto: Brian Krause.
Ellen
© Foto: Brian Krause.
Ellen
© Foto: Brian Krause.

Ellen

Værft: Søby Værft A/S, Søby, Danmark.
Nybygning nr. 107.
Værft (skroget): Kedat Sp. z o.o., Szczecin, Polen
Nybygning nr. (skroget): 107.
IMO nummer: 9805374.

Bestilt: 3. juni, 2015.
Kølstrakt: 23. september, 2016.
Søsat: 29. september, 2017.
Leveret: 3. juli, 2019.

Navn

Ellen (3. juli, 2019 - )

Rute

Søby - Fynshav (15. august, 2019 - )

Rederier

Ærø Kommune, Danmark (3. juli, 2019 - )
Operatør: Det Ærøske Færgetrafikselskab (DÆF), Danmark (3. juli, 2019 - )

Hændelser og særlige begivenheder

mandag 8. juni, 2015
El-færgeprojektet E-ferry blev officielt startet ved at partnerne underskrev ontrakten med EU. Projektet kører i regi af Horizon 2020, EU's støtteprogram for forskning og innovation. Partnerne i projektet er Ærø Kommune, Danfoss Editron, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), Leclanché, Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen ApS, Søby Værft, Søfartsstyrelsen og Tuco Marine Group.

mandag 25. september, 2017
Begæret optaget i skibsbygningsregistret. Anmeldt 28. september, registreret 27. november.

fredag 29. september, 2017
Bugsering fra Szczecin mod Søby påbegyndt.

søndag 1. oktober, 2017
Ankom til Søby, bugseret af Egesund (IMO 9059248).

mandag 29. april, 2019
Prøvesejlads. Dette var første gang, Ellen sejlede uden for Søby havn.

tirsdag 30. april, 2019
Prøvesejlads. Dagens prøver omfattede blandt andet en tur fra Søby til Fynshav og retur, dog uden at gå i havn i Fynshav. Ellen har to bovthrustere (sidepropeller). Elmotoren til den ene var brændt af under test i havnen inden påske. Den anden brændte af under dagens prøvesejlads. Prøvesejladserne herefter indstillet på ubestemt tid.

fredag 3. maj, 2019
Det er lykkedes at finde to nye elmotorer til bovthrusterne. Hjælpen kom fra uventet kant, nemlig fra det lille private rederi ÆrøXpressen, der har en færge under bygning til ruten Marstal - Rudkøbing. Denne færges thrustermotorer passer til Ellen, og ÆrøXpressen har stillet dem til rådighed for Søby Værft og Ærøfærgerne, så prøvesejladserne med Ellen hurtigt kan genoptages. ÆrøXpressen får leveret nye motorer fra leverandøren, forhåbentlig tidsnok til at det ikke forsinker levering af deres færge.

tirsdag 7. maj, 2019
Prøvesejlads med Søfartsstyrelsen, klasseselskab og teknikere om bord.

onsdag 8. maj, 2019 - fredag 10. maj, 2019
Fortsat prøvesejlads.

tirsdag 21. maj, 2019
Prøvesejlads.

fredag 14. juni, 2019
Bilbrev udstedt. Anmeldt 13. juni, registreret 3. juli.

tirsdag 2. juli, 2019
Godkendt af Søfartsstyrelsen og klasseselskab.

onsdag 3. juli, 2019
Overtaget af Ærøfærgerne.

tirsdag 9. juli, 2019
Under øvelsessejlads satte fremdrivningssystemet på styrbord side ud på grund af kortslutning af i en af thrustermotorerne. Motoren er senere udtaget og sendt til undersøgelse på fabrikken. Det er den tredje thrustermotor, der er brændt af på Ellen. Øvelsessejladserne er indtil videre indstillet.

tirsdag 23. juli, 2019
Der blev afholdt evakueringsøvelse i Søby havn med 50 statister. Efterfølgende gennemførtes MOB øvelse uden for havnen, hvor en dukke var hovedperson. Begge øvelser forløb tilfredsstillende, og Ellen blev godkendt til sejlads med passagerer. Ellen mangler fortsat den ene thrustermotor.

onsdag 14. august, 2019
Ellen foretog en sidste prøvetur inden den planlagte indsættelse dagen efter. Turen gik til Fynshav for at prøve færgelejet, der er blevet ombygget til elfærgen.

torsdag 15. august, 2019 -
Ellen blev taget i drift ca. to år forsinket. Første dag i drift forløb planmæssigt. De første par uger sejles efter en forsigtig fartplan med tre dobbeltture dagligt (som Skjoldnæs tidligere sejlede). Når batteristyringen er helt under kontrol skiftes til den oprindeligt planlagte fartplan med 5-7 dobbeltture.

søndag 8. september, 2019
På dagens første afgang fra Søby var Ellen forsinket ca. 25 minutter. Efter denne dobbelttur blev sejladsen aflyst resten af dagen og de følgende dage. Aflysningerne skyldes problemer med færgens kontrolsystem.

lørdag 14. september, 2019
Prøvesejlads ud for Søby to gange, hver af ca. en times varighed. En stor del af tiden blev der bakket, da det var netop bak-manøvrer, der forårsagede fejl på færgens kontrolsystem.

søndag 15. september, 2019
Atter i fart. Dagens sidste dobbelttur aflyst på grund af kraftig vind.

tirsdag 17. september, 2019 - onsdag 18. september, 2019
Sidste to dobbeltture 17. september og første to dobbeltture 18. september aflyst på grund af kraftig vind.

mandag 30. september, 2019
Aflyst hele dagen på grund af kraftig vind.

mandag 11. november, 2019 - fredag 29. november, 2019
Ude af drift for dokning og udskiftning af nogle af batterierne. I dok ved Søby værft fra 11. november om morgenen til 13. november kl. 13., herefter retur til færgelejet i Søby.

onsdag 20. november, 2019
Prøvesejlads kl. 11.10 - 13.30, havde et meget kort anløb af Fynshav kl. 12.30.

lørdag 30. november, 2019
Atter i drift. Første afgang fra Søby kl. 06.30.

tirsdag 2. juni, 2020
Ellen vandt Danish Design Award 2020 inden for katagorien Game Changer. Prisen blev uddelt af Danish Design Center, der i år uddelte priser inden for i alt 15 kategorier. Juryen udtalte blandt andet: Her ser vi en ny retning for industrien, der har et kæmpe potentiale, hvis modellen eksempelvis kan udvides til fragtskibe.

torsdag 4. juni, 2020
I en pressemeddelelse blev evalueringsresultaterne for Horizon 2020 projektet E-ferry offentliggjort. Projektet afsluttedes officielt 1. juni 2020. Der var især to interessante konklusioner i rapporten:
1. Energieffektiviteten (forsyningsnet til skruer) er 85%, hvilket er mere end det dobbelte for en konventionel færge (tank til skruer).
2. Ekstraomkostningen ved at bygge færgen som 100% elektrisk sammenlignet med en dieselelektrisk eller diesel-færge, vil være tjent hjem efter 5-8 år, selv når udgifter til ladestation og udskiftning af batteripakker er medtaget. Der er også taget højde for at "certificeret grøn strøm" er dyrere.

onsdag 12. august, 2020 - torsdag 13. august, 2020
Driften indstillet for tjek af batterier. Ellen skal have et-års gennemgang af færgen, og kan dermed uden beregning få udskiftet batterier, der ikke har fuld ydeevne.

fredag 19. marts, 2021 - søndag 2. maj, 2021
To dobbeltture aflyst hver dag på grund af problemer med opladning af batterier. På grund af en kortslutning i ladehuset er ladekapaciteten nedsat, hvilket medfører længere ladetid.

søndag 2. maj, 2021
Taget ud af drift efter ankomst kl. 18.30. Forlod færgelejet kl. 19.56, derefter i dok på Søby Værft for almindelig vedligeholdelse.

fredag 7. maj, 2021
Dokket ud kl. 07.45.

lørdag 8. maj, 2021
I fart efter normal fartplan.

søndag 16. maj, 2021 - onsdag 16. juni, 2021
På grund af reduceret ladekapacitet er der kun sejlet fire daglige dobbeltture.

lørdag 17. juli, 2021 - tirsdag 20. juli, 2021
Store forsinkelser på grund af problemer med ladesystemet.

onsdag 21. juli, 2021 - fredag 23. juli, 2021
Sejlads efter nødfartplan, hvor der er én afgang mindre pr. dag, dvs. 4 afgange lørdag - torsdag og 5 afgange fredag. Fartplanen tilpasset, så der er længere ladetid på grund af langsom opladning.

mandag 31. januar, 2022
Forhalet til værftet kl. 09.57 - kl. 10.07.

søndag 13. februar, 2022
Flyttet til færgelejet. Prøvesejlads nord for Søby kl. 14.10 - kl. 14.57.

mandag 14. februar, 2022
I fart efter nødfartplan med kun fire dobbeltture dagligt på grund af problemer med ladestationen i Søby.

torsdag 17. februar, 2022
Dagens første dobbelttur aflyst, derefter fortsat i nødfartplan.

mandag 4. april, 2022
På dagens sidste tur dagen før fik Ellen tekniske problemer kort før ankomst til Søby. Der viste sig at være problemer med den ene skrueaksel. Driften blev indstillet.

tirsdag 5. april, 2022
Forsejlet fra Assens til Svendborg kl. 13.29 - kl. 16.55,det sidste stykke gennem Svendborgsund ledsaget af bugserbåden Mester af Svendborg (OWFF2).

onsdag 6. april, 2022
I dok kl. 15, assisteret af Malou (OXRI).

lørdag 23. april, 2022
Ud af dok. Forsejlet fra Svendborg til Søby kl. 13.38 - kl. 16.10. Ledsaget af værftets bugserbåd Malou til det smalle sted ved Ilholm.

søndag 24. april, 2022
I fart efter nødsejlplan efter reparation. Der er fortsat problemer med ladestationen.

onsdag 1. juni, 2022
Atter sejlads efter normal fartplan.

torsdag 9. juni, 2022
Alle afgange aflyst på grund af deltagelse i energieffektiviseringskonference.
Forsejlet fra Søvy til Sønderborg kl. 03.02 - kl. 06.50.
Forsejlet fra Sønderborg til Søby kl. 14.26 - kl. 17.00.

mandag 19. december, 2022
Ellen fik problemer på grund af kortskutning i en klemrække. Om eftgermiddagen opstod forsinkelser, og dagens sidste dobbelttur blev aflyst. Herefter indstillet på grund af reparation.

onsdag 21. december, 2022
Atter i fart. Normal sejlads fra morgenstunden.

fredag 17. februar, 2023
Kun to dobbeltture gennemført. Dagens tre sidste dobbeltture aflyst på grund af stormen Otto.

mandag 27. februar, 2023 - søndag 12. marts, 2023
Ud af drift på grund af ombygning af ladehuset i Søby. Pausen blev udnyttet til dokning mm.

lørdag 11. marts, 2023
Prøvesejlads Søby - Faaborg og retur kl. 09.00 - kl. 10.35 (uden at lægge til i Faaborg). Mere prøvesejlads nord for Ærø kl. 12.12 - kl. 13.40.

søndag 12. marts, 2023
Prøvesejlads kl. 05.00 - kl. 07.14, kl. 09.11 - kl. 10.25 og kl. 11.33 - kl. 12.32.

mandag 13. marts, 2023
Atter i fart i normal fartplan. Dagens sidste dobbelttur fra Søby kl. 17.05 aflyst på grund af kraftig vind.

mandag 26. juni, 2023
Ellen fik problemer med bovporten om formiddagen, og blev taget ud af drift. Ankomst Søby kl. 16.25.

onsdag 28. juni, 2023
Atter i fart. Første afgang fra Søby kl. 17.10.

tirsdag 11. juli, 2023
Kort efter eftermiddagens afgang fra Søby udbrød der brand i det ene batterirum. Færgen vendte straks om, og var i havn igen kl. 14.35, så passagererne kunne gå fra borde. Ingen kom til skade. Branden var hurtigt bekæmpet med skum.

Færgen blev taget ud af drift.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

OWJQ (3. juli, 2019 - )

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (3. juli, 2019 - )

Hjemsted

Søby (3. juli, 2019 - )

Dimensioner

Længde: 57,09 m, Længde overalt: 59,50 m, Bredde: 12,8 m, Dybgang: 2,50 m, Dybde: 3,70 m

Tonnage

BT: 996, NT: 299, DW: 230

Kapacitet

196 passagerer, 31 personbiler

Fart

Fart: 14 knob

Maskineri

2 stk. Danfoss/Editron elmotor, 1400 kW
batterier, 4300 kWh
2 stk. fastbladet propel
2 stk. tværpropel i bov

Skrog

stål

AIS

Hvor er Ellen nu?

Billeder af Ellen

Oprettet: 29. september 2017. Senest revideret: 12. juli 2023.