Prøven (ex. Falster)

Værft: E. C. Benzon, Nykøbing Falster, Danmark.

Søsat: 20. februar, 1963.
Leveret: 27. april, 1863.

Status: Forlist.

Navne

Falster (27. april, 1863 - februar, 1866)
Samsø (februar, 1866 - 30. maj, 1880)
Prøven (30. maj, 1880 - 27. december, 1898)

Ruter

København - Stubbekøbing - Nykøbing Falster - Nysted (foråret 1863 - starten af 1866)
Århus - Samsø - Tunø (marts, 1866 - 1866)
Århus - Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (også) (marts, 1866 - oktober, 1866)
Århus - Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (marts, 1867 - 1867)
Vejle - Fredericia - Middelfart - Kiel (også) (marts, 1867 - 1867)
Århus - Vejle - Fredericia - Kiel (marts, 1868 - 1868)
Vejle - Fredericia - Kiel (også) (marts, 1868 - 1868)
Transport af fisk (1869 - 1882)
Fragtskib (1883 - 27. december, 1898)

Rederier

Et Interessentskab i Nykøbing Falster v/ J. S. Gram, Nykøbing Falster, Danmark (27. april, 1863 - februar, 1866)
Et Aktieselskab i Aarhus v/ Rudolph Wullf, købmand, Århus, Danmark (februar, 1866 - 29. marts, 1869)
Johannes Sophus Paulsen, København, Danmark (29. marts, 1869 - 4. november, 1869)
Aktieselskabet Kjøbenhavns Fiskehandels Selskab, København, Danmark (4. november, 1869 - 10. juni, 1876)
Charter: De Jydsk-Fyenske Jernbaner, Århus, Danmark (1876)
Partrederi (I. P. E. Tuxen, H. A. Hammerich), Nakskov, Danmark (10. juni, 1876 - 30. maj, 1880)
Aktieselskabet Kjøbenhavns Fiskeri Selskab, København, Danmark (30. maj, 1880 - 5. juli, 1882)
Partrederi (T. H. Bonde, Købmand; E. C. Benzon, Skibsbygmester), Nykøbing Falster, Danmark (5. juli, 1882 - 10. juli, 1882)
Aktieselskabet Smaalandenes Dampskibsfart, Nykøbing Falster, Danmark (10. juli, 1882 - 10. maj, 1894)
Oscar V. Reimann, Vexelerer, København, Danmark (6. marts, 1894 - 10. marts, 1894)
Deutsch-Skandinaviecher Expressverkehr (Siegmund Levin), København, Danmark (10. marts, 1894 - 24. juli, 1895)
John Levin, Grosserer og Direktør, Malmö, Danmark (24. juli, 1895 - 17. marts, 1896)
Aktieselskabet Prøven, København, Danmark (17. marts, 1896 - 27. december, 1898)

Hændelser og særlige begivenheder

17. februar, 1868: Rubrikannonce i Aarhuus Stifts-Tidende (også bragt 24. februar): Dampskibet "Samsø". Saafremt Vinteren tillader det vil Dampskibet "Samsø" i Begyndelsen af Marts optage Routen fra ifjor: Aarhuus - Kiel og Veile - Kiel, anløbende Mellemstationerne. Afgangsdagene ville nærmere blive bekjendtgjorte. Skibet. der ifjor fik nyt Maskineri, er i Vinter blevet forsynet med tilsvarende ny Kjedel fra dHrr. Burmeister & Wain.

foråret 1869: Ombygget til fiskekvase, forsynet med brønd (dvs. transport af levende fisk).

10. juni, 1876: Solgt på auktion til Tuxen og Hammerich.

30. maj, 1880: Skøde for salg til Kjøbenhavns Fiskeri Selskab.

5. juli, 1882: Solgt på auktion til Th. Bonde og E. C. Benzon.

10. juli, 1882: Skøde for salg til Smaalandenes Dampskibsfart.

1883: Ombygget og forlænget i Svendborg.

6. marts, 1894: Anmeldt solgt til Oscar V. Reinmann. Registreret 10. marts.

16. marts, 1894: Anmeldt solgt til Deutsch-Skandinaviecher Expressverkehr . Registreret 7. maj.

21. maj, 1895: Kontrakt for salg til John Levin. Anmeldt 3. juli, registreret 24. juli.

4. marts, 1896: Anmeldt solgt til A/S Prøven. Registreret 17. marts.

27. december, 1898: På vej fra Marstrand til Lübeck med 95 tons fersk fisk sprang Prøven læk ca, 4 kvm ud for Vinga under Vest-Sydvestlig storm. Lodskutteren fra Vinga forsøgte at bugsere Prøven ind på grundt vand, men Prøven sank på 16 favne vand. Besætningen blev reddet af lodskutteren.

20. januar, 1899: Anmeldt forlist. Slettet af registret 24. januar som forlist.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

NCVR (1863 - 1899)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (27. april, 1863 - 27. december, 1899)

Hjemsteder

Nykøbing Falster (27. april, 1863 - februar, 1866)
Århus (februar, 1866 - 29. marts, 1869)
København (29. marts, 1869 - 10. juni, 1876)
Nakskov (10. juni, 1876 - 30. maj, 1880)
København (30. maj, 1880 - 1. juli, 1882)
Nykøbing Falster (5. juli, 1882 - 10. marts, 1894)
København (10. marts, 1894 - 12. december, 1899)

Dimensioner

Længde: 26,7 m, Bredde: 4,7 m, Dybde: 2,4 m (1863)
Længde: 32,13 m, Bredde: 5,0 m, Dybde: 2,3 m (1883)

Tonnage

BRT: 72,40, NRT: 32,71 (1863)
BRT: 97,49, NRT: 54,00 (1883)

Maskineri

1 stk. P. Hansen dampmaskine, 20 nhk (1863 - 1867)
1 stk. højtryks Møller & Jochumsen dampmaskine, 35 nhk (1867 - 1883)
1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 110 ihk (1883 - 1899)
1 stk. fastbladet propel

Skrog

træ, eg

Ingen billeder af Prøven (ex. Falster)

Der er i øjeblikket 37218 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Prøven (ex. Falster). Måske kan du hjælpe?

Hvis du taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail til

Fartplaner for Prøven (ex. Falster)

 Samsø
Samsø 1866
Samsø
 Samsø
Samsø 1868
SamsøOprettet: 5. august 2019.
74 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS