Storebelt

Værft: Lobnitz, Coulborn & Co., Renfrew, Skotland.
Nybygning nr. 176.

Søsat: 10. december, 1879.
Leveret: februar, 1880.

Status: Ophugget.

Navn

Storebelt (februar, 1880 - oktober, 1922)

Ruter

Danmark - Newcastle (hovedsageligt) (1883 - 1922)
Sverige - England (også) (1914 - 1915)
Danmark - Leith (lejlighedsvis) (1915 - 1921)
Esbjerg - Grimsby (også) (1919 - 1920)

Rederier

Det lollandsk-engelske Dampskibsselskab A/S, Nakskov, Danmark (februar, 1880 - 4. januar, 1883)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (4. januar, 1883 - 23. marts, 1922)

Hændelser og særlige begivenheder

tirsdag 20. januar, 1880
Bilbrev udstedt.

søndag 1. januar, 1922 - mandag 2. januar, 1922
På rejse fra Odense til Newcastle med landbrugsprodukter, mistet skruen og derefter grundstødt. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
Søforklaring og Søforhør i Hjørring d. 3. januar 1922. Strandingsindberetning, dat. 8. april 1922. Kl. 5.30 Eftermiddag passeredes Hirshals. Det blæste da haard Kuling af Vest. Kl. 10.45 Eftermiddag hørtes pludselig et haardt Smæld i Skibet, og samtidig tog Maskinen Rous. Da det viste sig, at Skruen var mistet, blev Roret lagt haardt Bagbord for at faa Skibet til at lænse for Vinden. Den 2. januar Kl. 1 Formiddag sattes to Nødsejl, og Skibet styredes for disse i Nordøstlig Retning, idet der jævnlig blev afgivet Nødsignal. Da Skibet drev lige mod Hirshals blev Bagbords Anker sat Kl. 2.45 Formiddag og Kl. 2.50 Formiddag sattes ogsaa Styrbords Anker, da Skibet begyndte at svinge op for Vinden. Da der var stukket ca. 30 Favne ud paa Styrbords Kæde, brækkede Bagbords Kæde, hvorfor der blev stukket ud til 60 Favne om Styrbord og dette Anker holdt. Hirshals pejledes nu i misvisende Øst og Rubjerg Knude i misvisende Sydøst. Kl. 3.20 Formiddag sprang Syrbords Kæde og Skibet gik atter i Drift. Det forsøgtes nu at holde Skibet ved Hjælp af de øvrige ombordværende Ankre (et stort og et mindre Varpanker og et Reserveanker); men disse kunde ikke holde Skibet, som drev paa Land ved Hirshals Kl. 11 Formiddag. Besætningen blev Kl. 12 Middag bjerget i Land af Redningsbaaden fra Hirshals. Skibet blev senere bragt flot.
Anm. Det formodes at Skruen er slaaet af ved at tørne mod en haard Genstand i Vandet. Aarsagen til Strandingen fremgaar af det ovenfor anførte.

mandag 23. januar, 1922
Hævet og bugseret til Frederikshavn af Viking og Sejrø.

tirsdag 7. marts, 1922
I dok for undersøgelse. Det blev besluttet ikke at lade skibet reparere.

torsdag 23. marts, 1922
Anmeldt og registreret solgt til ophugning hos Mezz & Bleckwehl, Hamburg.

oktober, 1922
Rapporteret ophugget.

Supplerende oplysninger

Kendingssignal

NSGP (februar, 1880 - 23. marts, 1922)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (februar, 1880 - 23. marts, 1922)

Hjemsteder

Nakskov (februar, 1880 - 20. januar, 1914)
Odense (20. januar, 1914 - 23. marts, 1922)

Dimensioner

Længde: 57,5 m, Længde overalt: 60,5 m, Bredde: 8,2 m, Dybgang: 4,1 m, Dybde: 4,5 m

Tonnage

BRT: 589,43, NRT: 327,92, DW: 540

Kapacitet

12 passagerer, 12 køjepladser

Fart

Fart: 10 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 710 ihk
1 stk. fastbladet propel

Billeder af Storebelt

Oprettet: 23. september 2021.