Billeder fra Saqqaq

Der er 3 billeder i færgelejet fra Saqqaq

Billede 1 til 3 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:

TûgdlikTûgdlik
Kategori: Chalupper, tenderbåde og redningsbåde
Billeddato: 27. juni, 1977.
Sted: Saqqaq
TûgdlikTûgdlik
Billeddato: 27. juni, 1977.
Sted: Saqqaq
TûgdlikTûgdlik
Billeddato: 27. juni, 1977.
Sted: Saqqaq

Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier:

53 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS