Billeder fra Halifax

Der er 2 billeder i færgelejet fra Halifax

Billede 1 til 2 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:

EcuadorEcuador
Billeddato: januar, 1967.
Sted: Halifax
EcuadorEcuador
Billeddato: januar, 1967.
Sted: Halifax

Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier:

56 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS